Ανάθεμα το ψευδοευαγγέλιο

Γαλάτες 1:6-10

Γαλάτες 1:6-10
6Θαυμάζω ότι τόσο γρήγορα μεταφέρεστε από εκείνον, που σας κάλεσε με τη χάρη τού Ιησού Χριστού, σε άλλο ευαγγέλιο·
7το οποίο δεν είναι άλλο· αλλά, υπάρχουν μερικοί που σας ταράζουν, και θέλουν να μετατρέψουν το ευαγγέλιο του Χριστού.
8Αλλά, και αν εμείς ή άγγελος από τον ουρανό κηρύττει σε σας [ένα άλλο] ευαγγέλιο, παρά εκείνο που σας κηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα.
9Όπως είχαμε πει πρωτύτερα, λέω και τώρα ξανά: Αν κάποιος κηρύττει σε σας [ένα άλλο] ευαγγέλιο, παρά εκείνο που παραλάβατε, ας είναι ανάθεμα.
10Επειδή, τώρα ανθρώπους πείθω ή τον Θεό; Ή ζητάω να αρέσω σε ανθρώπους; Επειδή, αν ακόμα άρεσα σε ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος τού Χριστού.