Αποδείξεις της εκλογής

Α΄ Θεσσαλονικείς 1:4-7

Α΄ Θεσσαλονικείς 1:4-7
4ξέροντας, αδελφοί, αγαπημένοι από τον Θεό, την εκλογή σας·
5επειδή, το ευαγγέλιό μας δεν έγινε σε σας μονάχα με λόγο, αλλά και με δύναμη, και με Άγιο Πνεύμα, και με πολλή πληροφορία, καθώς ξέρετε ποιοι υπήρξαμε ανάμεσά σας για σας.
6Κι εσείς γίνατε μιμητές μας και του Κυρίου, καθώς δεχθήκατε τον λόγο μέσα σε πολλή θλίψη, μαζί με χαρά Πνεύματος Αγίου·
7ώστε, γίνατε τύποι σε όλους εκείνους που πιστεύουν στη Μακεδονία και στην Αχαϊα.