Ας φάμε κι ας πιούμε

Α΄ Κορινθίους 15:29-34

Α΄ Κορινθίους 15:29-34
29Επειδή, τι θα κάνουν αυτοί που βαπτίζονται υπέρ των νεκρών; Αν πραγματικά οι νεκροί δεν ανασταίνονται, γιατί και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών;
30Γιατί κι εμείς κινδυνεύουμε κάθε ώρα;
31Καθημερινά πεθαίνω, μα την καύχησή [μου] που έχω για σας στον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας.
32Αν κατά άνθρωπο πολέμησα στην Έφεσο με θηρία, ποιο είναι το όφελος σε μένα, αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται; «Ας φάμε και ας πιούμε· επειδή, αύριο πεθαίνουμε».
33Μη πλανιέστε· «τα καλά ήθη [τα] φθείρουν οι κακές συναναστροφές».
34Συνέρθετε στον εαυτό σας, όπως είναι δίκαιο, και μη αμαρτάνετε· επειδή, μερικοί έχουν αγνωσία Θεού· προς εντροπή σας το λέω.