Αυτόπτης μαρτυρία

Α΄ Κορινθίους 15:5-11

Α΄ Κορινθίους 15:5-11
5και ότι φάνηκε στον Κηφά, έπειτα στους δώδεκα·
6ύστερα απ' αυτά φάνηκε σε 500 και περισσότερους αδελφούς, μονομιάς, από τους οποίους οι περισσότεροι παραμένουν [στη ζωή] μέχρι τώρα, μερικοί όμως και κοιμήθηκαν·
7έπειτα, φάνηκε στον Ιάκωβο, ύστερα σε όλους τούς αποστόλους·
8και τελευταίον απ' όλους, φάνηκε και σε μένα, σαν σε έκτρωμα.
9Επειδή, εγώ είμαι ο ελάχιστος από τους αποστόλους· ο οποίος δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι απόστολος, επειδή καταδίωξα την εκκλησία τού Θεού.
10Αλλά, με τη χάρη τού Θεού είμαι ό,τι είμαι· και η χάρη του σε μένα δεν έγινε μάταιη, αλλά κοπίασα περισσότερο απ' όλους αυτούς· όμως, όχι εγώ, αλλά η χάρη τού Θεού, που [ήταν] μαζί μου.
11Είτε, λοιπόν, εγώ είτε εκείνοι έτσι κηρύττουμε, και έτσι πιστέψατε.