Δεν είναι νομικισμός

Α΄ Θεσσαλονικείς 4:1-2

Α΄ Θεσσαλονικείς 4:1-2
1ΓΙ' ΑΥΤΟ, στο εξής, αδελφοί, σας παρακαλούμε και [σας] προτρέπουμε διαμέσου τού Κυρίου Ιησού, όπως παραλάβατε από μας το πώς πρέπει να περπατάτε και να αρέσετε στον Θεό, [έτσι] να περισσεύετε όλο και περισσότερο.
2Δεδομένου ότι, ξέρετε ποιες παραγγελίες σάς δώσαμε διαμέσου τού Κυρίου Ιησού.