Είμαστε τα παιδιά του Αβραάμ

Γαλάτες 3:6-9

Γαλάτες 3:6-9
6Όπως ο Αβραάμ πίστεψε στον Θεό, και του λογαριάστηκε σε δικαιοσύνη.
7Ξέρετε, λοιπόν, ότι αυτοί που [προέρχονται] από την πίστη, αυτοί είναι γιοι τού Αβραάμ.
8Προβλέποντας, μάλιστα, η γραφή ότι ο Θεός ανακηρύσσει δίκαιους [τους ανθρώπους από] τα έθνη με την πίστη, προανήγγειλε στον Αβραάμ, ότι: «Σε σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη».
9Ώστε, αυτοί [που είναι] από την πίστη, ευλογούνται μαζί με τον πιστό Αβραάμ.