Εισαγωγή στην Επιστολή προς Γαλάτες

Γαλάτες 1:1-5

Γαλάτες 1:1-5
2και όλοι οι αδελφοί που [είναι] μαζί μου, προς τις εκκλησίες τής Γαλατίας·
3χάρη [να είναι] σε σας και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα, και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό,
4που έδωσε τον εαυτό του εξαιτίας των αμαρτιών μας, για να μας ελευθερώσει από τον παρόντα πονηρό αιώνα, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και Πατέρα μας·
5στον οποίο [ας είναι] η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.