Εκεί και πάλι πίσω

Γαλάτες 4:8-20

Γαλάτες 4:8-20
8Αλλά, τότε μεν, μη γνωρίζοντας τον Θεό, υπηρετήσατε ως δούλοι στους θεούς που από τη φύση τους δεν είναι θεοί·
9τώρα, όμως, αφού γνωρίσατε τον Θεό, μάλλον δε, γνωριστήκατε από τον Θεό, πώς επιστρέφετε πάλι στα ασθενικά και φτωχά στοιχεία, τα οποία θέλετε ξανά να υπηρετείτε ως δούλοι, όπως και πρωτύτερα;
10Ημέρες παρατηρείτε, και μήνες και καιρούς και χρόνους.
11Φοβάμαι [για] σας, μήπως μάταια κοπίασα σε σας.
12Γίνεστε όπως εγώ, επειδή και εγώ [είμαι] όπως εσείς, αδελφοί, σας παρακαλώ· δεν με αδικήσατε καθόλου.
13Ξέρετε, μάλιστα, ότι πρωτύτερα σας κήρυξα το ευαγγέλιο με ασθένεια της σάρκας.
14Και δεν εξουθενήσατε ούτε απορρίψατε τον πειρασμό μου, που είχα στη σάρκα, αλλά με δεχθήκατε σαν άγγελο του Θεού, σαν τον Ιησού Χριστό.
15Ποιος είναι, λοιπόν, ο μακαρισμός σας; Επειδή, δίνω τη μαρτυρία σε σας ότι θα βγάζατε, ει δυνατόν, τα μάτια σας και θα μου [τα] δίνατε.
16Έγινα, λοιπόν, εχθρός σας, επειδή σας λέω την αλήθεια;
17Δείχνουν σε σας ζήλο, όχι [όμως] καλόν· αλλά, θέλουν να σας αποκλείσουν, για να έχετε εσείς ζήλο προς αυτούς.
18[Είναι], βέβαια, καλό να είστε ζηλωτές προς το καλό πάντοτε, και όχι μονάχα όταν βρίσκομαι ανάμεσά σας.
19Παιδάκια μου, για τους οποίους είμαι ξανά σε ωδίνες, μέχρις ότου μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός·
20μάλιστα, ήθελα να παραβρίσκομαι ανάμεσά σας τώρα, και να αλλάξω τη φωνή μου· επειδή, απορώ για σας.