Εξετάζετε τις προφητείες

Α΄ Θεσσαλονικείς 5:19-22

Α΄ Θεσσαλονικείς 5:19-22
19Το Πνεύμα μη [το] σβήνετε·
20προφητείες μη [τις] εξουθενείτε.
21Όλα να [τα] εξετάζετε, το καλό να κατέχετε.
22Από κάθε είδους κακό να απέχετε.