Η αιωνιότητα της αγάπης

Α΄ Κορινθίους 13:8-13

Α΄ Κορινθίους 13:8-13
8Η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ· τα άλλα, όμως, είτε προφητείες [είναι], θα καταργηθούν· είτε γλώσσες, θα σταματήσουν· είτε γνώση, θα καταργηθεί·
9επειδή, κατά μέρος γνωρίζουμε, και κατά μέρος προφητεύουμε·
10όταν, όμως, έρθει το τέλειο, τότε το κατά μέρος θα καταργηθεί.
11Όταν ήμουν νήπιος, μιλούσα ως νήπιος, σκεφτόμουν ως νήπιος, είχα κρίση ως νήπιος· όταν, όμως, έγινα άνδρας, έβαλα κατά μέρος εκείνα που [έχει] το νήπιο.
12Επειδή, τώρα βλέπουμε [σαν] μέσα από [ένα θαμπό] κάτοπτρο, με τρόπο αινιγματώδη, τότε όμως [θα βλέπουμε] πρόσωπο προς πρόσωπο· τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε όμως θα γνωρίσω καθώς και γνωρίστηκα.
13Ώστε, τώρα, μένει πίστη, ελπίδα, αγάπη, αυτά τα τρία· όμως, απ' αυτά, μεγαλύτερη [είναι] η αγάπη.