Η ανάσταση του Χριστού και η σημασία της

Λουκάν 24:36-43

Λουκάν 24:36-43
36Και ενώ μιλούσαν [γι'] αυτά, ο ίδιος ο Ιησούς στάθηκε στο μέσον τους, και λέει σ' αυτούς: Ειρήνη σ' εσάς.
37Και εκείνοι, ενώ εκπλάγηκαν και έγιναν έντρομοι, νόμιζαν ότι έβλεπαν πνεύμα.
38Και τους είπε: Γιατί είστε ταραγμένοι; Και γιατί ανεβαίνουν συλλογισμοί στις καρδιές σας;
39Δείτε τα χέρια μου και τα πόδια μου, ότι εγώ ο ίδιος είμαι· ψηλαφήστε με και δείτε· επειδή, ένα πνεύμα δεν έχει σάρκα και κόκαλα, όπως βλέπετε εμένα ότι έχω.
40Και αφού [το] είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια.
41Και ενώ αυτοί, από τη χαρά, ακόμα απιστούσαν και θαύμαζαν, είπε σ' αυτούς: Έχετε εδώ κάτι φαγώσιμο;
42Και εκείνοι έδωσαν σ' αυτόν ένα μέρος από ψημένο ψάρι, και [ένα μέρος] κηρήθρας από μέλι.
43Και καθώς [τα] πήρε, έφαγε μπροστά τους.