Η υπόσχεση στον Αβραάμ

Γαλάτες 3:15-18

Γαλάτες 3:15-18
15Αδελφοί, μιλάω από ανθρώπινη σκοπιά· όμως, [και] μια επικυρωμένη διαθήκη ενός ανθρώπου κανένας δεν αθετεί ή προσθέτει [σ' αυτή].
16Οι υποσχέσεις, όμως, ειπώθηκαν στον Αβραάμ και στο σπέρμα του· δεν λέει: Και προς τα σπέρματα, σαν [να πρόκειται] για πολλά, αλλά ως για ένα: «Και προς το σπέρμα σου», που είναι ο Χριστός.
17Λέω, μάλιστα, τούτο, ότι μια διαθήκη επικυρωμένη από πριν στον Χριστό από τον Θεό, δεν την ακυρώνει ο νόμος, που έγινε ύστερα από 430 χρόνια, ώστε να καταργήσει την υπόσχεση.
18Επειδή, αν η κληρονομιά [είναι] διαμέσου τού νόμου, δεν [είναι] πλέον διαμέσου τής υπόσχεσης· αλλά, ο Θεός [τη] χάρισε στον Αβραάμ με υπόσχεση.