Θαμμένος πριν τη δύση

Λουκάν 23:50-56

Λουκάν 23:50-56
50Και τότε, ένας άνδρας, με το όνομα Ιωσήφ, που ήταν βουλευτής, άνδρας αγαθός και δίκαιος,
51(αυτός δεν ήταν σύμφωνος με τη βουλή και την πράξη τους), από την Αριμαθαία, πόλη των Ιουδαίων, ο οποίος περίμενε κι αυτός τη βασιλεία τού Θεού·
52αυτός, αφού ήρθε στον Πιλάτο, ζήτησε το σώμα τού Ιησού.
53Και όταν το κατέβασε, το τύλιξε με σεντόνι, και το έβαλε σε μνήμα, λαξεμένο [σε βράχο], όπου δεν είχε ακόμα ενταφιαστεί κανένας.
54Και ήταν ημέρα Παρασκευή, και ξημέρωνε σάββατο.
55Ακολούθησαν, μάλιστα, και γυναίκες, που είχαν έρθει μαζί του από τη Γαλιλαία και είδαν το μνήμα, και πώς τέθηκε το σώμα του.
56Και αφού επέστρεψαν, ετοίμασαν αρώματα και μύρα· και το μεν σάββατο ησύχασαν, σύμφωνα με την εντολή.