Θλίψη πριν τη Βασιλεία

Πράξεις 14:21-28

Πράξεις 14:21-28
21Και αφού κήρυξαν το ευαγγέλιο στην πόλη εκείνη και έκαναν αρκετούς μαθητές, επέστρεψαν στη Λύστρα και στο Ικόνιο και στην Αντιόχεια,
22επιστηρίζοντας τις ψυχές των μαθητών, προτρέποντας να μένουν με σταθερότητα στην πίστη, και [διδάσκοντας] ότι διαμέσου πολλών θλίψεων πρέπει να μπούμε μέσα στη βασιλεία τού Θεού.
23Και ενώ χειροτόνησαν σ' αυτούς πρεσβύτερους σε [κάθε] εκκλησία, αφού προσευχήθηκαν με νηστείες, τους αφιέρωσαν στον Κύριο, στον οποίο είχαν πιστέψει.
24Και περνώντας μέσα από την Πισιδία, ήρθαν στην Παμφυλία·
25και αφού κήρυξαν τον λόγο στην Πέργη, κατέβηκαν στην Αττάλεια.
26Και από εκεί απέπλευσαν στην Αντιόχεια, απ' όπου είχαν παραδοθεί στη χάρη τού Θεού για το έργο που εκτέλεσαν.
27Όταν δε ήρθαν και συγκέντρωσαν την εκκλησία, ανήγγειλαν όσα ο Θεός έκανε διαμέσου αυτών, και ότι άνοιξε στα έθνη θύρα πίστης.
28Και διέμεναν εκεί όχι λίγο καιρό, μαζί με τους μαθητές.