Κάλεσμα σε αγνότητα

Α΄ Θεσσαλονικείς 4:3-8

Α΄ Θεσσαλονικείς 4:3-8
3Επειδή, τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχετε από την πορνεία·
4να ξέρει κάθε ένας από σας να κρατάει το δικό του σκεύος σε αγιασμό και τιμή·
5όχι σε πάθος επιθυμίας, όπως και τα έθνη, αυτά που δεν γνωρίζουν τον Θεό.
6Να μη υπερβαίνει [κάποιος] και αδικεί τον αδελφό του σ' [αυτό] το πράγμα· επειδή, ο Θεός [είναι] εκδικητής για όλα αυτά, όπως και σας προείπαμε, και βεβαιώσαμε με μαρτυρίες.
7Δεδομένου ότι, ο Θεός δεν μας κάλεσε σε ακαθαρσία, αλλά σε αγιασμό.
8Γι' αυτό, εκείνος που [τα] αθετεί [αυτά], δεν αθετεί άνθρωπο, αλλά τον Θεό, ο οποίος και μας έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο.