Κακή θρησκεία (Ελληνικοί υπότιτλοι)

Λουκάν 16:14-18

Λουκάν 16:14-18
14Και όλα αυτά τα άκουγαν και οι Φαρισαίοι, που ήσαν φιλάργυροι· και τον περιγελούσαν.
15Και τους είπε: Εσείς είστε που δικαιώνετε τον εαυτό σας μπροστά στους ανθρώπους· ο Θεός, όμως, γνωρίζει τις καρδιές σας· επειδή, εκείνο που είναι υψηλό ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι βδέλυγμα μπροστά στον Θεό.
16Ο νόμος και οι προφήτες [υπήρχαν] μέχρι τον Ιωάννη· από τότε η βασιλεία τού Θεού εξαγγέλλεται ως χαρμόσυνο άγγελμα, και κάθε [ένας] βιάζεται· [να μπει] μέσα σ' αυτή.
17Και είναι ευκολότερο ο ουρανός και η γη να παρέλθουν, παρά μία κεραία τού νόμου να πέσει.
18Καθένας που χωρίζεται [από] τη γυναίκα του και νυμφεύεται άλλη, μοιχεύει· και καθένας, που νυμφεύεται [γυναίκα] χωρισμένη από άνδρα, μοιχεύει.