Καλοί άνθρωποι, κακή εσχατολογία

B΄ Θεσσαλονικείς 2:1-12