Κατάχρηση ελευθερίας

Γαλάτες 5:13-15

Γαλάτες 5:13-15
13Επειδή, εσείς, αδελφοί, προσκληθήκατε σε ελευθερία· μονάχα, μη [μεταχειρίζεστε] την ελευθερία για αφορμή τής σάρκας, αλλά με την αγάπη υπηρετείτε, ως δούλοι, ο ένας τον άλλον.
14Επειδή, ολόκληρος ο νόμος εκπληρώνεται σε έναν λόγο, σε τούτον: «Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου».
15Αν, όμως, δαγκώνετε και κατατρώτε ο ένας τον άλλον, προσέχετε μήπως ο ένας από τον άλλον αφανιστείτε.