Ξένος σε ξένη χώρα (Ελληνικοί υπότιτλοι)

Λουκάν 15:1-2

Λουκάν 15:1-2
1ΚΑΙ τον πλησίαζαν όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί, για να τον ακούν.
2Και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς γόγγυζαν αναμεταξύ τους, λέγοντας ότι: Αυτός δέχεται αμαρτωλούς, και τρώει μαζί τους.