Οι δοκιμασίες των πιστών

Ιακώβου 1:2-4

Ιακώβου 1:2-4
2Κάθε χαρά θεωρήστε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε σε διάφορους πειρασμούς·
3γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία τής πίστης σας εργάζεται υπομονή·
4η δε υπομονή ας έχει τέλειο έργο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, χωρίς [να είστε] σε τίποτε ελλειπείς.