Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 4

 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

 

Παράγραφος 1. Στην αρχή ήταν η ευχαρίστηση του Θεού Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος,1 για την φανέρωση της δόξας της αιώνιας δύναμης,2 σοφίας και καλοσύνης Του, να δημιουργήσει ή να ποιήσει τον κόσμο και τα πάντα μέσα σ’ αυτόν, είτε ορατά ή αόρατα, στο διάστημα των έξι ημερών, και όλα ήταν πολύ καλά.3

1 Ιωάννην 1:2,3, Εβραίους 1:2, Ιώβ 26:13

2 Ρωμαίους 1:20

3 Κολοσσαείς 1:16, Γένεση 1:31

 

Παράγραφος 2. Αφού ο Θεός είχε ποιήσει όλα τα άλλα πλάσματα, δημιούργησε τον άνθρωπο, αρσενικό και θηλυκό,4 με λογική και αθάνατη ψυχή,5 καθιστώντας τον ικανό για τη ζωή με τον Θεό, για την οποία δημιουργήθηκε. Τον δημιούργησε κατά την εικόνα του Θεού, στη γνώση, στη δικαιοσύνη και στην αληθινή αγιότητα·6 έχοντας το νόμο του Θεού γραμμένο στην καρδιά του,7 με τη δύναμη να τον υπακούει πλήρως, κι όμως με τη δυνατότητα παράβασης, έχοντας την ελευθερία της θέλησής του, η οποία μπορούσε ενδεχομένως να αλλάξει.8

4 Γένεση 1:27

5 Γένεση 2:7

6 Εκκλησιαστής 7:29, Γένεση 1:26

7 Ρωμαίους 2:14,15

8 Γένεση 3:6

 

Παράγραφος 3. Εκτός από το νόμο που ήταν γραμμένος στις καρδιές του πρώτου ανθρώπινου ζευγαριού, έλαβαν εντολή να μην φάνε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού,9 την οποία όσο ακολουθούσαν, ήταν ευτυχείς στην κοινωνία τους με το Θεό και είχαν εξουσία επάνω στα πλάσματα.10

9 Γένεση 2:17

10 Γένεση 1:26,28

 

Ιωάννην 1:2,3
2Αυτός ήταν στην αρχή προς τον Θεό.
3Όλα έγιναν διαμέσου αυτού· και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει.
Εβραίους 1:2
2τον οποίο έθεσε κληρονόμο [των] πάντων, διαμέσου τού οποίου έκανε και τους αιώνες·
Ιώβ 26:13
13Με το πνεύμα του κόσμησε τους ουρανούς· το χέρι του σχημάτισε το συστρεφόμενο Φίδι.
Ρωμαίους 1:20
20Δεδομένου ότι, τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερά από [την εποχή τής] κτίσης τού κόσμου, καθώς νοούνται διαμέσου των δημιουργημάτων του, και η αιώνια δύναμή του και η θεότητα, ώστε αυτοί να είναι αναπολόγητοι.
Κολοσσαείς 1:16
16επειδή, διαμέσου αυτού κτίστηκαν τα πάντα, αυτά που [είναι] μέσα στους ουρανούς κι αυτά που [είναι] επάνω στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι είτε κυριότητες είτε αρχές είτε εξουσίες, τα πάντα κτίστηκαν διαμέσου αυτού και γι' αυτόν·
Γένεση 1:31
31Και είδε ο Θεός όλα όσα δημιούργησε· και να, [ήσαν] πολύ καλά. Και έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα έκτη.
Γένεση 1:27
27Και ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα· σύμφωνα με την εικόνα τού Θεού τον δημιούργησε· αρσενικό και θηλυκό τούς δημιούργησε·
Γένεση 2:7
7Και ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο [από] χώμα τής γης· και εμφύσησε στους μυκτήρες του πνοή ζωής, και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή που ζει.
Εκκλησιαστής 7:29
29Να, τούτο βρήκα μονάχα· ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ευθύ, αλλ' αυτοί επιζήτησαν πολλούς λογισμούς.
Γένεση 1:26
26Και είπε ο Θεός: Ας κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση· και ας εξουσιάζει επάνω στα ψάρια τής θάλασσας, κι επάνω στα πουλιά τού ουρανού, κι επάνω στα κτήνη, κι επάνω σε ολόκληρη τη γη, κι επάνω σε κάθε ερπετό, που σέρνεται επάνω στη γη.
Ρωμαίους 2:14,15
14Επειδή, όταν οι εθνικοί, που δεν έχουν νόμο, κάνουν από τη φύση τους εκείνα που ανήκουν στον νόμο, αυτοί, ενώ δεν έχουν νόμο, οι ίδιοι είναι νόμος στον εαυτό τους·
15οι οποίοι δείχνουν το έργο τού νόμου να είναι γραμμένο μέσα στις καρδιές τους, έχοντας τη συνείδησή τους να συμμαρτυρεί, και τους λογισμούς να κατηγορούν ή και να απολογούνται αναμεταξύ τους)·
Γένεση 3:6
6Και η γυναίκα είδε ότι το δέντρο [ήταν] καλό για τροφή, και ότι ήταν αρεστό στα μάτια, και το δέντρο [ήταν] επιθυμητό στο να δίνει γνώση· και αφού πήρε από τον καρπό του, έφαγε· και έδωσε και στον άνδρα της μαζί της, κι αυτός έφαγε.
Γένεση 2:17
17από το δέντρο τής γνώσης τού καλού και του κακού, όμως, δεν θα φας απ' αυτό· επειδή, την ίδια ημέρα που θα φας απ' αυτό, θα πεθάνεις οπωσδήποτε.
Γένεση 1:26,28
26Και είπε ο Θεός: Ας κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση· και ας εξουσιάζει επάνω στα ψάρια τής θάλασσας, κι επάνω στα πουλιά τού ουρανού, κι επάνω στα κτήνη, κι επάνω σε ολόκληρη τη γη, κι επάνω σε κάθε ερπετό, που σέρνεται επάνω στη γη.
28και τους ευλόγησε ο Θεός· και είπε σ' αυτούς ο Θεός: Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη, και κυριεύστε την, και εξουσιάζετε επάνω στα ψάρια τής θάλασσας, κι επάνω στα πουλιά τού ουρανού κι επάνω σε κάθε ζώο που κινείται επάνω στη γη.