Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 9

 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ

 

Παράγραφος 1. Ο Θεός έχει προικίσει τη βούληση του ανθρώπου με τη φυσική ελευθερία και τη δύναμη να ενεργεί κατόπιν επιλογής, έτσι ώστε ούτε αναγκάζεται, ούτε από οποιαδήποτε ανάγκη της φύσης υποχρεώνεται να κάνει το καλό ή το κακό.1

1 Ματθαίον 17:12, Ιακώβου 1:14, Δευτερονόμιο 30:19

 

Παράγραφος 2. Ο άνθρωπος, στην κατάσταση της αθωώτητας, είχε την ελευθερία και τη δύναμη να θέλησει και να κάνει αυτό που ήταν καλό και αποδεκτό ενώπιον του Θεού,2 όμως ήταν ασταθής, ώστε ήταν δυνατό να πέσει από την ευθύτητά του.3

2 Εκκλησιαστής 7:29

3 Γένεση 3:6

 

Παράγραφος 3. Ο άνθρωπος, με την πτώση του στην κατάσταση της αμαρτίας, έχει χάσει πλήρως κάθε ικανότητα της βούλησης ως προς οποιοδήποτε πνευματικά καλό έργο που συνοδεύει τη σωτηρία·4 κι έτσι ο φυσικός άνθρωπος είναι εντελώς σε αντίθεση με αυτό που είναι καλό, και νεκρός μέσα στην αμαρτία,5 δεν είναι σε θέση, με τις δικές του δυνάμεις να στρέψει τον εαυτό του προς τον Θεό, ούτε καν να προετοιμάσει τον εαυτό του να στρέψει προς τον Θεό.6

4 Ρωμαίους 5:6, Ρωμαίους 8:7

5 Εφεσίους 2:1,5

6 Τίτον 3:3-5, Ιωάννην 6:44

 

Παράγραφος 4. Όταν ο Θεός στρέφει τον αμαρτωλό, και τον φέρνει στην κατάσταση της χάρης, τον απελευθερώνει από τη φυσική δουλεία του στην αμαρτία,7 μέσω της χάρης Του και μόνο, και του δίνει τη δύναμη ελεύθερα να θελήσει και να κάνει αυτό που είναι πνευματικά καλό·8 όμως ακόμη και τότε παραμένει κάποια διαφθορά μέσα του, ώστε δεν έχει τη θέληση να κάνει μόνο αυτό που είναι καλό, αλλά κάνει επίσης αυτό που είναι κακό.9

7 Κολοσσαείς 1:13, Ιωάννην 8:36

8 Φιλιππησίους 2:13

9 Ρωμαίους 7:15, Ρωμαίους 7:18-19, Ρωμαίους 7:21,23

 

Παράγραφος 5. Mόνο όταν ο άνθρωπος μπει στην κατάσταση της δόξας, γίνεται η βούλησή του απολύτα και αμετάβλητα ελεύθερη στο να θέλει μόνο αυτό που είναι καλό.10

10 Εφεσίους 4:13

 

Ματθαίον 17:12
12σας λέω, όμως, ότι ο Ηλίας ήρθε ήδη, και δεν τον γνώρισαν, αλλά έπραξαν σ' αυτόν όσα θέλησαν· έτσι πρόκειται να πάθει απ' αυτούς και ο Υιός τού ανθρώπου.
Ιακώβου 1:14
14Πειράζεται, όμως, κάθε ένας, από τη δική [του] επιθυμία, καθώς παρασύρεται και δελεάζεται.
Δευτερονόμιο 30:19
19Επικαλούμαι σήμερα σε σας μάρτυρες τον ουρανό και τη γη, ότι έβαλα μπροστά σας τη ζωή και τον θάνατο, την ευλογία και την κατάρα· γι' αυτό, διαλέξτε τη ζωή, για να ζείτε, εσύ και το σπέρμα σου·
Εκκλησιαστής 7:29
29Να, τούτο βρήκα μονάχα· ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ευθύ, αλλ' αυτοί επιζήτησαν πολλούς λογισμούς.
Γένεση 3:6
6Και η γυναίκα είδε ότι το δέντρο [ήταν] καλό για τροφή, και ότι ήταν αρεστό στα μάτια, και το δέντρο [ήταν] επιθυμητό στο να δίνει γνώση· και αφού πήρε από τον καρπό του, έφαγε· και έδωσε και στον άνδρα της μαζί της, κι αυτός έφαγε.
Ρωμαίους 5:6
6Επειδή, ο Χριστός, όταν εμείς ήμασταν ακόμα ασθενείς, πέθανε κατά τον [ορισμένο] καιρό για χάρη των ασεβών.
Ρωμαίους 8:7
7Επειδή, το φρόνημα της σάρκας [είναι] έχθρα στον Θεό· για τον λόγο ότι, στον νόμο τού Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε μπορεί.
Εφεσίους 2:1,5
1Κι εσάς, που ήσασταν νεκροί, εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών, [σας ζωοποίησε]·
5και ενώ ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτημάτων, μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό· (κατά χάρη είστε σωσμένοι)·
Τίτον 3:3-5
3Επειδή, ήμασταν κάποτε κι εμείς ανόητοι, απειθείς, πλανώμενοι, καθώς ήμασταν δούλοι σε διάφορες επιθυμίες και ηδονές, ζώντας μέσα σε κακία και φθόνο, μισητοί και μισώντας ο ένας τον άλλον.
4Όταν, όμως, φανερώθηκε η αγαθότητα και η φιλανθρωπία τού Σωτήρα μας Θεού,
5όχι από έργα δικαιοσύνης, που εμείς πράξαμε, αλλά σύμφωνα με το έλεός του μας έσωσε, διαμέσου λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαίνισης του Αγίου Πνεύματος,
Ιωάννην 6:44
44Κανένας δεν μπορεί νάρθει σε μένα, αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας που με απέστειλε· και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα.
Κολοσσαείς 1:13
13ο οποίος μας ελευθέρωσε από την εξουσία τού σκότους, και μας μετέφερε στη βασιλεία τού αγαπητού Υιού του·
Ιωάννην 8:36
36Αν, λοιπόν, ο Υιός σάς ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά ελεύθεροι.
Φιλιππησίους 2:13
13επειδή, ο Θεός είναι που ενεργεί μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε, κατά την ευδοκία [του].
Ρωμαίους 7:15
15Επειδή, δεν γνωρίζω εκείνο που κάνω· για τον λόγο ότι, εκείνο που θέλω, δεν το κάνω, αλλά εκείνο που μισώ, αυτό κάνω.
Ρωμαίους 7:18-19
18Επειδή, ξέρω ότι μέσα μου (δηλαδή, μέσα στη σάρκα μου) δεν κατοικεί αγαθό· επειδή, το να θέλω, βρίσκεται κοντά μου, το να κάνω, όμως, το καλό, δεν το βρίσκω·
19επειδή, δεν κάνω το αγαθό, που θέλω· αλλά, το κακό, που δεν θέλω, αυτό κάνω.
Ρωμαίους 7:21,23
21Βρίσκω, λοιπόν, τούτον τον νόμο, ότι, ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, κοντά μου βρίσκεται το κακό.
23όμως, βλέπω μέσα στα μέλη μου έναν άλλο νόμο, που αντιμάχεται στον νόμο τού νου μου, και με αιχμαλωτίζει στον νόμο τής αμαρτίας, που είναι μέσα στα μέλη μου.
Εφεσίους 4:13
13μέχρις ότου όλοι ανεξαίρετα να φτάσουμε στην ενότητα της πίστης, και της επίγνωσης του Υιού τού Θεού, σε τέλειον άνδρα, σε μέτρο ηλικίας τού πληρώματος του Χριστού·