Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 12

 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

 

Παράγραφος 1. Για χάρη του μοναδικού Του Υιού, του Ιησού Χριστού, ο Θεός ευαρεστήθηκε, όλους αυτούς που έχει δικαιώσει, να τους κάνει μετόχους της χάρης της υιοθεσίας,1 και λόγω αυτής συγκαταλέγονται στον αριθμό, και απολαμβάνουν τις ελευθερίες και τα προνόμια των παιδιών του Θεού.2 Το όνομα του Θεού τίθεται σ’ αυτούς,3 λαμβάνουν το Πνεύμα της υιοθεσίας,4 έχουν πρόσβαση στο θρόνο της χάρης με παρρησία, έχουν τη δύναμη να τον καλούν Αββά, Πατέρα,5 και Αυτός τους λυπάται,6 τους προστατεύει,7 τους φροντίζει,8 και τους πειθαρχεί σαν Πατέρας,9 χωρίς όμως ποτέ να τους αποβάλλει,10 αλλά είναι σφραγισμένοι εις την ημέρα της λύτρωσης,11 και κληρονομούν τις υποσχέσεις ως κληρονόμοι της αιώνιας σωτηρίας.12

1 Εφεσίους 1:5, Γαλάτες 4:4-5

2 Ιωάννην 1:12, Ρωμαίους 8:17

3 Β΄ Κορινθίους 6:18, Αποκάλυψη 3:12

4 Ρωμαίους 8:15

5 Γαλάτες 4:6, Εφεσίους 2:18

6 Ψαλμός 103:13

7 Παροιμίες 14:26, Α΄ Πέτρου 5:7

8 Εβραίους 12:6

9 Ησαΐας 54:8-9

10 Θρήνοι 3:31

11 Εφεσίους 4:30

12 Εβραίους 1:14, Εβραίους 6:12

 

Εφεσίους 1:5
5αφού μας προόρισε σε υιοθεσία διαμέσου τού Ιησού Χριστού στον εαυτό του, σύμφωνα με την ευδοκία τού θελήματός του,
Γαλάτες 4:4-5
4όταν, όμως, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιό του, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα [και] υποτάχθηκε στον νόμο·
5για να εξαγοράσει αυτούς που ήσαν κάτω από τον νόμο, ώστε να λάβουμε την υιοθεσία.
Ιωάννην 1:12
12Όσοι, όμως, τον δέχθηκαν, σ' αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά τού Θεού, σ' αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του·
Ρωμαίους 8:17
17Και αν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι· κληρονόμοι μεν του Θεού, συγκληρονόμοι δε του Χριστού· αν συμπάσχουμε, για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας του.
Β΄ Κορινθίους 6:18
18και θα είμαι Πατέρας σας, κι εσείς θα είστε γιοι μου και θυγατέρες», λέει ο Κύριος, ο Παντοκράτορας.
Αποκάλυψη 3:12
12Όποιος νικάει, θα τον κάνω στύλο μέσα στον ναό του Θεού μου, και δεν θα βγει πλέον έξω· και θα γράψω επάνω του το όνομα τού Θεού μου, και το όνομα της πόλης τού Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ, που κατεβαίνει από τον ουρανό από τον Θεό μου, και το νέο μου όνομα.
Ρωμαίους 8:15
15Δεδομένου ότι, δεν λάβατε πνεύμα δουλείας, ώστε πάλι να φοβάστε, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας, με το οποίο κράζουμε: Αββά, Πατέρα.
Γαλάτες 4:6
6Και επειδή είστε γιοι, ο Θεός έστειλε το Πνεύμα τού Υιού του στις καρδιές σας, το οποίο κράζει: Αββά, Πατέρα.
Εφεσίους 2:18
18επειδή, διαμέσου αυτού έχουμε και οι δύο την είσοδο προς τον Πατέρα με ένα Πνεύμα.
Ψαλμός 103:13
13 Καθώς ο πατέρας σπλαχνίζεται τα παιδιά του, έτσι και ο Κύριος σπλαχνίζεται αυτούς που τον φοβούνται.
Παροιμίες 14:26
26Στον φόβο τού Κυρίου [υπάρχει] ισχυρή ελπίδα· και στα παιδιά του θα υπάρχει καταφύγιο.
Α΄ Πέτρου 5:7
7και όλη τη μέριμνά σας ρίξτε [την] επάνω σ' αυτόν, επειδή αυτός φροντίζει για σας. ​
Εβραίους 12:6
6Επειδή, όποιον ο Κύριος αγαπάει, [τον] περνάει από παιδεία· και μαστιγώνει κάθε γιο τον οποίο παραδέχεται».
Ησαΐας 54:8-9
8Μέσα σε μικρό θυμό έκρυψα από σένα το πρόσωπό μου, για μια στιγμή· όμως, με αιώνιο έλεος θα σε ελεήσω, λέει ο Κύριος ο Λυτρωτής σου.
9Δεδομένου ότι, αυτό [είναι] σε μένα [σαν] τα νερά τού Νώε· επειδή, [όπως] ορκίστηκα ότι τα νερά τού Νώε δεν θάρθουν πλέον επάνω στη γη, έτσι ορκίστηκα ότι δεν θα είμαι [πλέον] σε θυμό εναντίον σου ούτε θα σε ελέγξω.
Θρήνοι 3:31
31Επειδή, ο Κύριος δεν απορρίπτει για πάντα·
Εφεσίους 4:30
30Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα τής απολύτρωσης.
Εβραίους 1:14
14Δεν είναι όλοι λειτουργικά πνεύματα, που αποστέλλονται προς υπηρεσία, για εκείνους που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία;
Εβραίους 6:12
12για να μη γίνετε νωθροί, αλλά μιμητές αυτών που με πίστη και μακροθυμία κληρονομούν τις υποσχέσεις.