Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 13

 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

 

Παράγραφος 1. Αυτοί που είναι ενωμένοι με τον Χριστό, που τους κάλεσε αποτελεσματικά, και τους αναγέννησε, που έχουν μια νέα καρδιά και ένα νέο πνεύμα δημιουργημένο μέσα τους, χάρη του θανάτου και της ανάστασης του Χριστού, επίσης αγιάζονται, πραγματικά και προσωπικά,1 μέσω του Λόγου και του Πνεύματος που κατοικεί μέσα τους·2 η κυριαρχία της αμαρτίας σε κάθε τομέα καταστρέφεται,3 και οι διάφορες επιθυμίες της όλο και περισσότερο αποδυναμώνονται και θανατώνονται,4 και αυτοί όλο και περισσότερο αναζωογονούνται και ενισχύονται σε όλες τις χάρες της σωτηρίας,5 κι έτσι εξασκείται η αληθινή αγιότητα, χωρίς της οποίας κανείς δεν θα δει τον Κύριο.6

1 Πράξεις 20:32, Ρωμαίους 6:5-6

2 Ιωάννην 17:17, Εφεσίους 3:16-19, Α΄ Θεσσαλονικείς 5:21-23

3 Ρωμαίους 6:14

4 Γαλάτες 5:24

5 Κολοσσαείς 1:11

6 Β΄ Κορινθίους 7:1, Εβραίους 12:14

 

Παράγραφος 2. Αυτός ο αγιασμός επεκτείνεται σε κάθε τομέα του ανθρώπου,7 όμως δεν ολοκληρώνεται σε αυτή τη ζωή· παραμένουν κάποια απομεινάρια της διαφθοράς σε κάθε τομέα,8 απ’ όπου προκύπτει ένας συνεχής και ασυμβίβαστος πόλεμος· η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο Πνεύμα, και το Πνεύμα ενάντια στη σάρκα.9

7 Α΄ Θεσσαλονικείς 5:23

8 Ρωμαίους 7:18,23

9 Γαλάτες 5:17, Α΄ Πέτρου 2:11

 

Παράγραφος 3. Σε αυτόν τον πολέμο, τα απομεινάρια της διαφθοράς για κάποιο διάστημα μπορεί να πάρουν το πάνω χέρι,10 όμως, μέσω της συνεχούς παροχής δύναμης από το αγιαστικό Πνεύμα του Χριστού, η αναγεννημένη πλευρά υπερισχύει·11 και έτσι οι άγιοι αυξάνονται στη χάρη, τελειοποιούνται στην αγιότητα εν φόβω Θεού, και προσπαθούν ειλικρινά να ζήσουν μια ουράνια ζωή, με ευαγγελική υπακοή σε όλες τις εντολές που ο Χριστός ως Κεφαλή και ως Βασιλιάς, έχει θεσπίσει γι’ αυτούς στον Λόγο Του.12

10 Ρωμαίους 7:23

11 Ρωμαίους 6:14

12 Εφεσίους 4:15-16, Β΄ Κορινθίους 3:18, Β΄ Κορινθίους 7:1

 

Πράξεις 20:32
32Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω στον Θεό και στον λόγο τής χάρης του, ο οποίος μπορεί να εποικοδομήσει και να δώσει σε σας κληρονομιά ανάμεσα σε όλους τούς αγιασμένους.
Ρωμαίους 6:5-6
5Επειδή, αν έχουμε γίνει σύμφυτοι [μαζί του] ως προς την ομοιότητα του θανάτου του, κατά συνέπεια θα είμαστε και [ως προς την ομοιότητα] της ανάστασης·
6γνωρίζοντας τούτο, ότι ο παλιός μας άνθρωπος συσταυρώθηκε, για να καταργηθεί το σώμα τής αμαρτίας, ώστε να μη είμαστε πλέον δούλοι τής αμαρτίας.
Ιωάννην 17:17
17Αγίασέ τους μέσα στην αλήθεια σου· ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια.
Εφεσίους 3:16-19
16για να σας δώσει σύμφωνα με τον πλούτο τής δόξας του να κραταιωθείτε με δύναμη διαμέσου τού Πνεύματός του στον εσωτερικό άνθρωπο·
17ώστε, ο Χριστός, διαμέσου τής πίστης, να κατοικήσει μέσα στις καρδιές σας·
18για να μπορέσετε, ριζωμένοι και θεμελιωμένοι με αγάπη, να καταλάβετε μαζί με όλους τούς αγίους, ποιο είναι το πλάτος και το μήκος, και το βάθος και το ύψος·
19και να γνωρίσετε την αγάπη τού Χριστού, που υπερβαίνει [κάθε] γνώση, για να γίνετε πλήρεις με ολόκληρο το πλήρωμα του Θεού.
Α΄ Θεσσαλονικείς 5:21-23
21Όλα να [τα] εξετάζετε, το καλό να κατέχετε.
22Από κάθε είδους κακό να απέχετε.
23Και ο ίδιος ο Θεός τής ειρήνης είθε να σας αγιάσει ολοκληρωτικά· και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας, και η ψυχή, και το σώμα, άμεμπτα στην παρουσία τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Ρωμαίους 6:14
14Επειδή, η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει· για τον λόγο ότι, δεν είστε κάτω από νόμο, αλλά κάτω από χάρη.
Γαλάτες 5:24
24Και όσοι είναι τού Χριστού, σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες.
Κολοσσαείς 1:11
11Καθώς ενδυναμώνεστε με κάθε δύναμη σύμφωνα με την κυριαρχική εξουσία τής δόξας του, σε κάθε υπομονή και μακροθυμία με χαρά·
Β΄ Κορινθίους 7:1
1Αγαπητοί, έχοντας, λοιπόν, αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σάρκας και πνεύματος, εκπληρώνοντας αγιοσύνη με φόβο Θεού.
Εβραίους 12:14
14Επιδιώκετε ειρήνη με όλους, και τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανένας δεν θα δει τον Κύριο·
Α΄ Θεσσαλονικείς 5:23
23Και ο ίδιος ο Θεός τής ειρήνης είθε να σας αγιάσει ολοκληρωτικά· και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας, και η ψυχή, και το σώμα, άμεμπτα στην παρουσία τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Ρωμαίους 7:18,23
18Επειδή, ξέρω ότι μέσα μου (δηλαδή, μέσα στη σάρκα μου) δεν κατοικεί αγαθό· επειδή, το να θέλω, βρίσκεται κοντά μου, το να κάνω, όμως, το καλό, δεν το βρίσκω·
23όμως, βλέπω μέσα στα μέλη μου έναν άλλο νόμο, που αντιμάχεται στον νόμο τού νου μου, και με αιχμαλωτίζει στον νόμο τής αμαρτίας, που είναι μέσα στα μέλη μου.
Γαλάτες 5:17
17Επειδή, η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο Πνεύμα, και το Πνεύμα ενάντια στη σάρκα· αυτά, μάλιστα, αντιμάχονται το ένα προς το άλλο, ώστε εκείνα που θέλετε, να μη τα πράττετε.
Α΄ Πέτρου 2:11
11Αγαπητοί, [σας] παρακαλώ, ως ξένους και παρεπίδημους, να απέχετε από τις σαρκικές επιθυμίες, οι οποίες αντιμάχονται ενάντια στην ψυχή·
Ρωμαίους 7:23
23όμως, βλέπω μέσα στα μέλη μου έναν άλλο νόμο, που αντιμάχεται στον νόμο τού νου μου, και με αιχμαλωτίζει στον νόμο τής αμαρτίας, που είναι μέσα στα μέλη μου.
Ρωμαίους 6:14
14Επειδή, η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει· για τον λόγο ότι, δεν είστε κάτω από νόμο, αλλά κάτω από χάρη.
Εφεσίους 4:15-16
15αλλά, ζώντας την αλήθεια με αγάπη, να αυξηθούμε σ' αυτόν σε όλα, αυτός που είναι η κεφαλή, ο Χριστός·
16από τον οποίο ολόκληρο το σώμα, καθώς συναρμολογείται και καθώς συνδέεται με κάθε συνάφεια των μελών που συνεργούν, σύμφωνα με την ανάλογη ενέργεια καθενός μέρους ξεχωριστά, κάνει την αύξηση του σώματος, για τη δική του οικοδομή, με αγάπη.
Β΄ Κορινθίους 3:18
18Και όλοι εμείς, βλέποντας σαν μέσα σε κάτοπτρο τη δόξα τού Κυρίου, με ξεσκεπασμένο πρόσωπο, μεταμορφωνόμαστε στην ίδια εικόνα, από δόξα σε δόξα, ακριβώς όπως από του Πνεύματος του Κυρίου.
Β΄ Κορινθίους 7:1
1Αγαπητοί, έχοντας, λοιπόν, αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σάρκας και πνεύματος, εκπληρώνοντας αγιοσύνη με φόβο Θεού.