Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 14

 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ

 

Παράγραφος 1. Η χάρη της πίστης, σύμφωνα με την οποία δίνεται η ικανότητα στους εκλεκτούς να πιστέψουν ώστε να σωθούν οι ψυχές τους, είναι το έργο του Πνεύματος του Χριστού στις καρδιές τους,1 και γίνεται, υπό κανονικές συνθήκες,* μέσω του κηρύγματος του Λόγου.2 Με τον Λόγο και το κηρύγμά του, με τη χορήγηση του βαπτίσματος και του δείπνου του Κυρίου, με την προσευχή, άλλα και με άλλα μέσα που έχουν διοριστεί από τον Θεό, η πίστη αυξάνεται και ενισχύεται.3

1 Β΄ Κορινθίους 4:13, Εφεσίους 2:8

2 Ρωμαίους 10:14,17

3 Λουκάν 17:5, Α΄ Πέτρου 2:2, Πράξεις 20:32

 

Παράγραφος 2. Μέσω της πίστης ο Χριστιανός πιστεύει ότι τα πάντα που αποκαλύπτονται στον Λόγο είναι αλήθεια, λόγω της εξουσίας του ίδιου του Θεού,4 και επίσης κατανοεί μια εξοχότητα στον Λόγο του Θεού που είναι ανώτερη από κάθε άλλο γραπτό, και μάλιστα ανώτερη από όλα τα πράγματα του κόσμου,5 καθώς δείχνει την δόξα του Θεού με τα χαρακτηριστικά Του, την εξοχότητα του Χριστού στη φύση Του και τα αξιώματά Του, και τη δύναμη και την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος στα έργα Του και τις πράξεις Του: και έτσι ο Χριστιανός έχει τη δύναμη να αναθέσει την ψυχή του στην αλήθεια που πιστεύει·6 και επίσης να ενεργεί ανάλογα με τις διαφορετικές απαιτήσεις των διαφόρων τμημάτων της Αγίας Γραφής· υπακούοντας τις εντολές,7 τρέμοντας στις απειλές,8 και αγκαλιάζοντας τις υποσχέσεις του Θεού για αυτή τη ζωή και την ερχόμενη·9 αλλά οι κύριες πράξεις της σωτήριας πίστης αφορούν πρωταρχικά τον Χριστό, καθώς ο πιστός δέχεται, λαμβάνει και στηρίζεται πάνω σ’ Αυτόν και μόνο, για την δικαίωση, τον αγιασμό, και την αιώνια ζωή, λόγω της διαθήκης της χάρης.10

4 Πράξεις 24:14

5 Ψαλμός 19:7-10, Ψαλμός 119:72

6 Β΄ Τιμόθεον 1:12

7 Ιωάννην 15:14

8 Ησαΐας 66:2

9 Εβραίους 11:13

10 Ιωάννην 1:12, Πράξεις 16:31, Γαλάτες 2:20, Πράξεις 15:11

 

Παράγραφος 3. Αυτή η πίστη, σε διαφορετικά στάδια, μπορεί να είναι αδύναμη ή ισχυρή.11 Όμως, όπως και σε όλες τις άλλες σωτήριες χάρες, ακόμη και στον χαμηλότερο βαθμό της, είναι διαφορετική στο είδος ή στη φύση της, από την πίστη και την κοινή χάρη των πρόσκαιρων πιστών·12 και ως εκ τούτου, αν και μπορεί πολλές φορές να δεχτεί επιθέσεις και να αποδυναμωθεί, στο τέλος παίρνει τη νίκη,13 μεγαλώνοντας σε πολλούς Χριστιανούς μέχρι να φτάσουν στην πλήρη βεβαίωση μέσω του Χριστού,14 που είναι ο αρχηγός και τελειωτής τής πίστης μας.15

11 Εβραίους 5:13-14, Ματθαίον 6:30, Ρωμαίους 4:19-20

12 Β΄ Πέτρου 1:1

13 Εφεσίους 6:16, Α΄ Ιωάννη 5:4-5

14 Εβραίους 6:11-12, Κολοσσαείς 2:2

15 Εβραίους 12:2

 


 

*Σημειώσεις συντάκτη:

 

Το κεφάλαιο 14 και παράγραφος 1, μιλά για το έργο του Αγίου Πνεύματος, που δίνει την ικανότητα στους εκλεκτούς να πιστέψουν, και πως αυτό γίνεται «υπό κανονικές συνθήκες, μέσω του κηρύγματος του Λόγου».

Η Επιστολή προς Ρωμαίους κεφ. 10 λέει:

 

14 Πώς, λοιπόν, θα επικαλεστούν [εκείνον] στον οποίο δεν πίστεψαν; Και πώς θα πιστέψουν σ’ [εκείνον, για] τον οποίο δεν άκουσαν; Και πώς θα ακούσουν, χωρίς [να υπάρχει] εκείνος που κηρύττει;

17 Επομένως, η πίστη [είναι] διαμέσου τής ακοής· η δε ακοή διαμέσου τού λόγου τού Θεού.

Αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος, με τον οποίο ο Κύριος σώζει τον λαό Του, πέραν του κηρύγματος του Λόγου, δεν μας έχει μιλήσει γι’ αυτόν. Ο Κύριος έχει κάθε δικαίωμα να σώσει τον λαό Του με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμεί. Εμείς, όμως, δεν έχουμε το δικαίωμα να αρχίσουμε τις υποθέσεις για πράγματα τα οποία δεν μας έχει αποκαλύψει.

Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό κείμενο για τη φράση «υπό κανονικές συνθήκες»· γι’ αυτό δεν θα ‘πρεπε να συμπεριλαμβάνεται.

 

Β΄ Κορινθίους 4:13
13Έχοντας, όμως, το ίδιο πνεύμα τής πίστης, σύμφωνα με το γραμμένο: «Πίστεψα, γι' αυτό και μίλησα», κι εμείς πιστεύουμε, γι' αυτό και μιλάμε·
Εφεσίους 2:8
8Επειδή, κατά χάρη είστε σωσμένοι, διαμέσου τής πίστης· κι αυτό δεν [είναι] από σας· [είναι] δώρο τού Θεού·
Ρωμαίους 10:14,17
14Πώς, λοιπόν, θα επικαλεστούν [εκείνον] στον οποίο δεν πίστεψαν; Και πώς θα πιστέψουν σ' [εκείνον, για] τον οποίο δεν άκουσαν; Και πώς θα ακούσουν, χωρίς [να υπάρχει] εκείνος που κηρύττει;
17Επομένως, η πίστη [είναι] διαμέσου τής ακοής· η δε ακοή διαμέσου τού λόγου τού Θεού.
Λουκάν 17:5
5Και οι απόστολοι είπαν στον Κύριο: Αύξησέ μας την πίστη.
Α΄ Πέτρου 2:2
2επιποθήστε, ως νεογέννητα βρέφη, το λογικό άδολο γάλα, για να αυξηθείτε διαμέσου αυτού·
Πράξεις 20:32
32Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω στον Θεό και στον λόγο τής χάρης του, ο οποίος μπορεί να εποικοδομήσει και να δώσει σε σας κληρονομιά ανάμεσα σε όλους τούς αγιασμένους.
Πράξεις 24:14
14Ομολογώ, μάλιστα, τούτο σε σένα, ότι σύμφωνα με τον δρόμο που [αυτοί] λένε αίρεση, έτσι λατρεύω τον Θεό των πατέρων μου, πιστεύοντας σε όλα τα γραμμένα μέσα στον νόμο και στους προφήτες·
Ψαλμός 19:7-10
7Ο νόμος τού Κυρίου [είναι] άμωμος, επιστρέφει ψυχή· η μαρτυρία τού Κυρίου [είναι] πιστή, σοφίζει τον απλό·
8τα διατάγματα του Κυρίου [είναι] ευθέα, ευφραίνουν την καρδιά· η εντολή τού Κυρίου [είναι] λαμπρή, φωτίζει τα μάτια·
9ο φόβος τού Κυρίου [είναι] καθαρός, παραμένει στον αιώνα· οι κρίσεις τού Κυρίου [είναι] αληθινές, και ταυτόχρονα δίκαιες·
10πιο επιθυμητές και από το χρυσάφι, μάλιστα κι από πλήθος καθαρό χρυσάφι, και γλυκύτερες περισσότερο και το μέλι και τα σταλάγματα της κηρήθρας.
Ψαλμός 119:72
72Ο νόμος τού στόματός σου [είναι] σε μένα καλύτερος παρά χιλιάδες από χρυσάφι και ασήμι. Ιώδ
Β΄ Τιμόθεον 1:12
12για την οποία αιτία και πάσχω αυτά· όμως, δεν ντρέπομαι· επειδή, ξέρω σε ποιον πίστεψα, και είμαι πεπεισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνη την ημέρα.
Ιωάννην 15:14
14Εσείς είστε φίλοι μου, αν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλλω.
Ησαΐας 66:2
2Επειδή, όλα αυτά τα έκανε το χέρι μου, και έγιναν όλα αυτά, λέει ο Κύριος· σε ποιον, λοιπόν, θα επιβλέψω; Στον φτωχό, και συντριμμένον στο πνεύμα, κι εκείνον που τρέμει στον λόγο μου.
Εβραίους 11:13
13Με πίστη πέθαναν όλοι αυτοί, χωρίς να πάρουν τις υποσχέσεις, αλλά αφού τις είδαν από μακριά, και πείστηκαν, και τις εγκολπώθηκαν, και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επάνω στη γη.
Ιωάννην 1:12
12Όσοι, όμως, τον δέχθηκαν, σ' αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά τού Θεού, σ' αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του·
Πράξεις 16:31
31Και εκείνοι είπαν: Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό, και θα σωθείς, εσύ και η οικογένειά σου.
Γαλάτες 2:20
20Μαζί με τον Χριστό έχω συσταυρωθεί· ζω δε όχι πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει μέσα σε μένα· σε ό,τι, όμως, τώρα ζω μέσα στη σάρκα, ζω με την πίστη τού Υιού τού Θεού, ο οποίος με αγάπησε, και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μου.
Πράξεις 15:11
11Αλλά, διαμέσου τής χάρης τού Κυρίου Ιησού Χριστού πιστεύουμε ότι θα σωθούμε, όπως ακριβώς και εκείνοι.
Εβραίους 5:13-14
13Επειδή, καθένας που τρέφεται με γάλα, [είναι] άπειρος του λόγου τής δικαιοσύνης· αφού είναι νήπιος.
14Η στερεή τροφή, όμως, είναι για τους τελείους, οι οποίοι, χάρη στη συνεχή χρήση, έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα, στο να διακρίνουν το καλό και το κακό.
Ματθαίον 6:30
30Αλλά, αν το χορτάρι τού χωραφιού, που σήμερα υπάρχει, και αύριο ρίχνεται σε κλίβανο, ο Θεός το ντύνει με έναν τέτοιο τρόπο, δεν [θα ντύσει] πολύ περισσότερο εσάς, ολιγόπιστοι;
Ρωμαίους 4:19-20
19Και χωρίς να εξασθενήσει στην πίστη, δεν συλλογίστηκε το σώμα του ότι ήταν ήδη νεκρωμένο, παρόλο που ήταν περίπου 100 χρόνων, και τη νέκρωση της μήτρας τής Σάρρας·
20ούτε δίστασε στην υπόσχεση του Θεού με την απιστία, αλλά ενδυναμώθηκε στην πίστη, δοξάζοντας τον Θεό,
Β΄ Πέτρου 1:1
1Ο ΣΥΜΕΩΝ Πέτρος, δούλος και απόστολος του Ιησού Χριστού, προς όσους έλαχαν μαζί μας ισότιμη πίστη στη δικαιοσύνη τού Θεού μας και Σωτήρα, του Ιησού Χριστού.
Εφεσίους 6:16
16πάνω δε απ' όλα, πάρτε στα χέρια σας την ασπίδα τής πίστης, με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα πυρωμένα βέλη τού πονηρού·
Α΄ Ιωάννη 5:4-5
4Επειδή, κάθε τι που γεννήθηκε από τον Θεό, νικάει τον κόσμο, και η νίκη που νίκησε τον κόσμο είναι τούτη: Η πίστη μας.
5Και ποιος είναι εκείνος που νικάει τον κόσμο, παρά αυτός που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός τού Θεού;
Εβραίους 6:11-12
11Επιθυμούμε, όμως, κάθε ένας από σας να δείχνει την ίδια επιμέλεια προς την πλήρη βεβαιότητα της ελπίδας μέχρι τέλους·
12για να μη γίνετε νωθροί, αλλά μιμητές αυτών που με πίστη και μακροθυμία κληρονομούν τις υποσχέσεις.
Κολοσσαείς 2:2
2για να παρηγορηθούν οι καρδιές τους, καθώς θα ενωθούν μαζί, με αγάπη, και σε κάθε πλούτο τής πληροφορίας τής σύνεσης, ώστε να γνωρίσουν το μυστήριο του Θεού και Πατέρα και του Χριστού·
Εβραίους 12:2
2αποβλέποντας στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή τής πίστης, ο οποίος, εξαιτίας τής χαράς που ήταν μπροστά του, υπέφερε σταυρό, καταφρονώντας τη ντροπή, και κάθησε στα δεξιά τού θρόνου τού Θεού.