Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 15

 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤAΝΟΙAΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΖΩΗ

ΚAΙ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙA

 

Παράγραφος 1. Κάποιοι εκλεκτοί στρέφονται σε πιο ώριμα χρόνια, έχοντας ζήσει για καιρό στην κατάσταση στην οποία γεννήθηκαν, και έχοντας υπηρετήσει διάφορους πόθους. Αυτούς, ο Θεός τους καλεί αποτελεσματικά και τους δίνει μετάνοια προς τη ζωή.1

1 Τίτον 3:2-5

 

Παράγραφος 2. Δεν υπάρχει κανένας που να πράττει το καλό και που να είναι χωρίς αμαρτία·2 και οι καλύτεροι άνθρωποι μπορούν, με τη δύναμη και την δολιότητα της διαφθοράς που κατοικεί μέσα τους, και την επικράτηση του πειρασμού, να πέσουν σε μεγάλες αμαρτίες προκαλώντας τον Θεό. Για το λόγο αυτό, στη διαθήκη της χάρης, ο Θεός φιλεύσπλαχνα έχει φροντίσει ώστε οι πιστοί που πέφτουν και αμαρτάνουν, να ανανεώνονται με τη μετάνοια εις τη σωτηρία.3

2 Εκκλησιαστής 7:20

3 Λουκάν 22:31-32

 

Παράγραφος 3. Αυτή η σωτήρια μετάνοια είναι μια χάρη του ευαγγελίου,4 μέσω της οποίας το Άγιο Πνεύμα κάνει τον άνθρωπο να καταλάβει τα πολλαπλά κακά της αμαρτίας του, και μέσω της πίστης στον Χριστό ταπεινώνεται λόγω της αμαρτίας του. Αυτή η ταπείνωση χαρακτηρίζεται από ευσεβή θλίψη, απέχθεια της αμαρτίας, και απέχθεια του εαυτού.5 Συνοδεύεται με προσευχή για τη συγχώρεση και τη δύναμη της χάρης, και με σκοπό και προσπάθεια, με τη δύναμη που διατίθεται από το Πνεύμα, να περπατήσει ενώπιον του Θεού με τέτοιον τρόπο ώστε στα πάντα να είναι ευάρεστος σ’ Αυτόν.6

4 Ζαχαρίας 12:10, Πράξεις 11:18

5 Ιεζεκιήλ 36:31Β΄ Κορινθίους 7:11

6 Ψαλμός 119:6,128

 

Παράγραφος 4. Όπως η μετάνοια πρέπει να συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας, λόγω του σώματος του θανάτου, και των παρακινήσεών του, έτσι είναι καθήκον του κάθε ανθρώπου να μετανοήσει συγκεκριμένα από κάθε συγκεκριμένη γνωστή αμαρτία του.7

7 Λουκάν 19:8Α΄ Τιμόθεον 1:13,15

 

Παράγραφος 5. Στη διαθήκη της χάρης, ο Θεός, μέσω του Χριστού, έχει φροντίσει για τη διατήρηση των πιστών προς τη σωτηρία, ώστε παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αμαρτία τόσο μικρή ώστε να μην αξίζει την καταδίκη,8 δεν υπάρχει αμαρτία τόσο μεγάλη ώστε να καταδίκαστουν αυτοί που μετανοούν.9 Αυτό καθιστά απαραίτητο το συνεχές κήρυγμα της μετανοίας.

8 Ρωμαίους 6:23

9 Ησαΐας 1:16-18, Ησαΐας 55:7

Τίτον 3:2-5
2να μη βλασφημούν κανέναν, να είναι άμαχοι, συμβιβαστικοί, να δείχνουν κάθε πραότητα σε όλους τούς ανθρώπους.
3Επειδή, ήμασταν κάποτε κι εμείς ανόητοι, απειθείς, πλανώμενοι, καθώς ήμασταν δούλοι σε διάφορες επιθυμίες και ηδονές, ζώντας μέσα σε κακία και φθόνο, μισητοί και μισώντας ο ένας τον άλλον.
4Όταν, όμως, φανερώθηκε η αγαθότητα και η φιλανθρωπία τού Σωτήρα μας Θεού,
5όχι από έργα δικαιοσύνης, που εμείς πράξαμε, αλλά σύμφωνα με το έλεός του μας έσωσε, διαμέσου λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαίνισης του Αγίου Πνεύματος,
Εκκλησιαστής 7:20
20Επειδή, δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος επάνω στη γη, που να πράττει το καλό, και να μη αμαρτάνει.
Λουκάν 22:31-32
31Και ο Κύριος είπε: Σίμωνα, Σίμωνα, δες, ο σατανάς σάς ζήτησε, για να σας κοσκινίσει σαν το σιτάρι.
32Πλην, εγώ δεήθηκα για σένα για να μη εκλείψει η πίστη σου· κι εσύ, όταν κάποτε επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου.
Ζαχαρίας 12:10
10Και επάνω στον οίκο τού Δαβίδ, και επάνω στους κατοίκους τής Ιερουσαλήμ, θα ξεχύσω πνεύμα χάρης και ικεσιών· και θα επιβλέψουν σε μένα, τον οποίο διατρύπησαν· και θα πενθήσουν γι' αυτόν, όπως κάποιος πενθεί για τον μονογενή [του], και θα λυπηθούν γι' αυτόν, όπως αυτός που λυπάται για τον πρωτότοκό [του].
Πράξεις 11:18
18Όταν δε [τα] άκουσαν αυτά, ησύχασαν και δόξαζαν τον Θεό, λέγοντας: Και στα έθνη, λοιπόν, ο Θεός έδωσε τη μετάνοια για ζωή.
Ιεζεκιήλ 36:31
31Και θα θυμηθείτε τούς πονηρούς σας δρόμους, και τα έργα σας τα όχι αγαθά, και θα αποστραφείτε οι ίδιοι τον εαυτό σας μπροστά στα μάτια σας, για τις ανομίες σας, και για τα βδελύγματά σας.
Β΄ Κορινθίους 7:11
11Επειδή, να, το γεγονός αυτό, το ότι λυπηθήκατε κατά Θεόν, πόση σπουδή γέννησε σε σας! Αλλά απολογία, αλλά αγανάκτηση, αλλά φόβο, αλλά πόθο, αλλά ζήλο, αλλά εκδίκηση! Σε όλα αποδείξατε τον εαυτό σας ότι είστε καθαροί σε τούτο το πράγμα.
Ψαλμός 119:6,128
6Τότε, δεν θα ντροπιαστώ, όταν επιβλέπω σε όλα τα προστάγματά σου.
128Γι' αυτό, γνώρισα ορθές όλες τις εντολές [σου για] κάθε πράγμα· και μίσησα κάθε δρόμο ψευτιάς. Πε
Λουκάν 19:8
8Και ο Ζακχαίος, αφού σηκώθηκε όρθιος, είπε στον Κύριο: Δες, τα μισά από τα υπάρχοντά μου, Κύριε, [τα] δίνω στους φτωχούς· κι αν συκοφάντησα κάποιον σε κάτι, αποδίδω τετραπλάσια.
Α΄ Τιμόθεον 1:13,15
13εμένα που άλλοτε ήμουν βλάσφημος, και διώκτης και υβριστής· ελεήθηκα, όμως, επειδή, καθώς ήμουν σε άγνοια, έπραξα μέσα σε απιστία·
15Πιστός ο λόγος και άξιος κάθε αποδοχής, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τούς αμαρτωλούς, από τους οποίους πρώτος είμαι εγώ·
Ρωμαίους 6:23
23Επειδή, ο μισθός τής αμαρτίας είναι θάνατος· το χάρισμα, όμως, του Θεού αιώνια ζωή διαμέσου τού Ιησού Χριστού τού Κυρίου μας.
Ησαΐας 1:16-18
16Λουστείτε, καθαριστείτε· αποβάλετε την κακία των πράξεών σας μπροστά από τα μάτια μου· σταματήστε πράττοντας το κακό,
17μάθετε να πράττετε το καλό· εκζητήστε κρίση, κάντε ευθύτητα στον καταδυναστευμένο, να κρίνετε τον ορφανό, προστατεύστε τη δίκη τής χήρας.
18Ελάτε τώρα, και ας διαδικαστούμε, λέει ο Κύριος· αν οι αμαρτίες σας είναι σαν το πορφυρούν, θα γίνουν άσπρες σαν χιόνι· αν είναι ερυθρές σαν κόκκινο, θα γίνουν σαν [άσπρο] μαλλί.
Ησαΐας 55:7
7Ο ασεβής ας εγκαταλείπει τον δρόμο του, και ο άδικος τις βουλές του· κι ας επιστρέψει στον Κύριο, και θα τον ελεήσει· και στον Θεό μας, για τον λόγο ότι αυτός θα συγχωρήσει άφθονα.