Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 16

 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Παράγραφος 1. Καλά έργα είναι μόνο αυτά που ο Θεός έχει διατάξει στον άγιο Λόγο Του,1 και όχι αυτά που έχουν επινοήσει οι άνθρωποι από τυφλό ζήλο ή από οποιαδήποτε δικαιολογία καλών προθέσεων, διότι δεν έχουν την εξουσιοδότηση της Αγίας Γραφής.2

1 Μιχαίας 6:8, Εβραίους 13:21

2 Ματθαίον 15:9, Ησαΐας 29:13

 

Παράγραφος 2. Αυτά τα καλά έργα, που γίνονται με υπακοή στις εντολές του Θεού, είναι οι καρποί και τα τεκμήρια μιας πραγματικής και ζωντανής πίστης·3 και με αυτά, οι πιστοί εκδηλώνουν την ευγνωμοσύνη τους,4 ενισχύουν τη βεβαίωσή τους,5 εποικοδομούν τους αδελφούς τους, κοσμούν την ομολογία του ευαγγελίου,6 σταματούν τα στόματα των αντιπάλων, και δοξάζουν τον Θεό,7 Του οποίου δημιουργήμα είναι οι πιστοί, κτισμένοι εν Χριστώ Ιησού για αυτά τα πράγματα,8 και αποφέροντας καρπούς που αποδεικνύουν την αγιότητα, έχουν στο τέλος αιώνια ζωή.9

3 Ιακώβου 2:18,22

4 Ψαλμός 116:12-13

5 Α΄ Ιωάννη 2:3,5, Β΄ Πέτρου 1:5-11

6 Ματθαίον 5:16

7 Α΄ Τιμόθεον 6:1, Α΄ Πέτρου 2:15, Φιλιππησίους 1:11

8 Εφεσίους 2:10

9 Ρωμαίους 6:22

 

Παράγραφος 3. H ικανότητα των πιστών να κάνουν καλά έργα δεν έρχεται με οποιονδήποτε τρόπο από τον εαυτό τους, αλλά εξ ολοκλήρου από το Πνεύμα του Χριστού·10 και πέρα από τις χάρες που έχουν ήδη λάβει, είναι απαραίτητη η πραγματική επίδραση του Ίδιου Αγίου Πνεύματος, να εργαστεί μέσα τους ώστε να θέλουν και να κάνουν τα έργα που Τον ευχαριστούν·11 ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν τα καθήκοντα αν δεν έχουν την ειδική επιρροή του Πνεύματος, αλλά θα πρέπει να είναι επιμελείς στην αναζωπύρωση της χάρης του Θεού που είναι μέσα τους.12

10 Ιωάννην 15:4-5

11 Β΄ Κορινθίους 3:5, Φιλιππησίους 2:13

12 Φιλιππησίους 2:12, Εβραίους 6:11-12, Ησαΐας 64:7

 

Παράγραφος 4. Αυτοί που με την υπακοή τους επιτυγχάνουν τα μέγιστα ύψη που είναι δυνατά σε αυτή τη ζωή, είναι τόσο μακριά από το να εκτελέσουν πράξεις πέραν του καθηκόντος, και να κάνουν περισσότερα από ό,τι απαιτεί ο Θεός, ώστε υπολείπονται κατά πολύ των καθηκόντων που είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν.13

13 Ιώβ 9:2-3, Γαλάτες 5:17, Λουκάν 17:10

 

Παράγραφος 5. Ακόμη και με τα καλύτερα έργα μας, δεν αξίζουμε τη συγχώρεση της αμαρτίας ή την αιώνια ζωή από το χέρι του Θεού, λόγω της τεράστιας δυσαναλογίας που υπάρχει μεταξύ των καλών μας έργων και της επερχόμενης δόξας, καθώς και την άπειρη απόσταση που υπάρχει ανάμεσα σε μας και τον Θεό, και κανένα έργο μας δεν μπορεί να Του αποφέρει κέρδος ή να ξεχρεώσει το χρέος των αμαρτιών του παρελθόντος μας·14 αλλά όταν έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε, έχουμε απλά κάνει το καθήκον μας, και είμαστε αχρείοι δούλοι. Τα έργα μας είναι καλά διότι προέρχονται από το Πνεύμα Του,15 αλλά καθώς εμείς κάνουμε αυτά τα έργα, μολύνονται και αναμειγνύονται με τόση αδυναμία και ατέλεια, που δεν μπορούν να αντέξουν τη αυστηρότητα της τιμωρίας του Θεού.16

14 Ρωμαίους 3:20, Εφεσίους 2:8-9, Ρωμαίους 4:6

15 Γαλάτες 5:22-23

16 Ησαΐας 64:6, Ψαλμός 43:2

 

Παράγραφος 6. Ωστόσο, αφού τα πρόσωπα των πιστών έχουν γίνει αποδεκτά μέσω του Χριστού, τα καλά τους έργα γίνονται δεκτά εν Χριστώ·17 όχι ότι ήταν σε αυτή τη ζωή εντελώς άμεμπτοι και άψογοι στα μάτια του Θεού, αλλά βλέποντάς τους εν τον Υιό Του, ευαρεστείται στο να αποδεχθεί και να ανταμείψει αυτό που είναι ειλικρινές, αν και συνοδεύεται από πολλές αδυναμίες και ατέλειες.18

17 Εφεσίους 1:5, Α΄ Πέτρου 1:5

18 Ματθαίον 25:21,23, Εβραίους 6:10

 

Παράγραφος 7. Τα έργα που γίνονται από μη αναγεννημένους ανθρώπους, μπορεί να τα έχει διατάξει ο Θεός, και να είναι χρήσιμα τόσο για τους εαυτούς τους όσο και για άλλους·19 όμως, επειδή δεν προέρχονται από μια καρδιά καθαρή μέσω της πίστης,20 ούτε γίνονται με τον σωστό τρόπο, σύμφωνα με τον Λόγο,21 ούτε για τον σωστό λόγο, τη δόξα του Θεού,22 είναι επομένως αμαρτωλά, και δε μπορούν να ευχαριστήσουν τον Θεό, ούτε κάνουν έναν άνθρωπο άξιο να λάβει την χάρη από τον Θεό.23 Όμως, η παραμέλησή τους είναι ακόμη πιο αμαρτωλή και δυσαρεστεί τον Θεό ακόμη περισσότερο.24

19 Β΄ Βασιλέων 10:30, Α΄ Βασιλέων 21:27,29

20 Γένεση 4:5, Εβραίους 11:4,6

21 Α΄ Κορινθίους 13:1

22 Ματθαίον 6:2,5

23 Αμώς 5:21-22, Ρωμαίους 9:16, Τίτον 3:5

24 Ιώβ 21:14-15, Ματθαίον 25:41-43

Μιχαίας 6:8
8Άνθρωπε, αυτός σου έδειξε τι είναι το καλό· και τι ζητάει ο Κύριος από σένα, παρά να πράττεις το δίκαιο, και να αγαπάς έλεος, και να περπατάς ταπεινά μαζί με τον Θεό σου;
Εβραίους 13:21
21είθε να σας κάνει τέλειους σε κάθε αγαθό έργο, για να εκτελείτε το θέλημά του, ενεργώντας μέσα σας το ευάρεστο μπροστά του, διαμέσου τού Ιησού Χριστού· στον οποίο [ανήκει] η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
Ματθαίον 15:9
9μάταια μάλιστα με σέβονται, διδάσκοντας διδασκαλίες, εντάλματα ανθρώπων».
Ησαΐας 29:13
13Γι' αυτό, ο Κύριος λέει: Επειδή ο λαός αυτός [με] πλησιάζει με το στόμα του, και με τιμάει με τα χείλη του, αλλ' η καρδιά του απέχει μακριά από μένα, και με σέβονται, [διδάσκοντας] διδασκαλίες, εντάλματα ανθρώπων·
Ιακώβου 2:18,22
18Αλλά, θα πει κάποιος: Εσύ έχεις πίστη, και εγώ έχω έργα· δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου, και εγώ θα σου δείξω από τα έργα μου την πίστη μου.
22Βλέπεις ότι η πίστη συνεργούσε στα έργα του, και από τα έργα η πίστη αποδείχθηκε τέλεια;
Ψαλμός 116:12-13
12Τι να ανταποδώσω στον Κύριο, για όλες τις ευεργεσίες του σε μένα;
13Θα πάρω το ποτήρι τής σωτηρίας, και θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου.
Α΄ Ιωάννη 2:3,5
3Και με τούτο γνωρίζουμε ότι τον γνωρίσαμε, αν τηρούμε τις εντολές του.
5όποιος, όμως, τηρεί τον λόγο του, η αγάπη τού Θεού μέσα σ' αυτόν έφτασε πραγματικά σε τέλειο βαθμό. Με τούτο γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε συνδεδεμένοι μ' αυτόν.
Β΄ Πέτρου 1:5-11
5Και ακριβώς δε γι' αυτό, αφού καταβάλετε κάθε επιμέλεια, προσθέστε στην πίστη σας την αρετή, στην αρετή δε τη γνώση,
6και στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια δε την υπομονή, και στην υπομονή την ευσέβεια,
7στην ευσέβεια δε τη φιλαδελφία, και στη φιλαδελφία την αγάπη.
8Επειδή, αν όλα αυτά υπάρχουν σε σας και περισσεύουν, σας κάνουν όχι αργούς ούτε άκαρπους στην επίγνωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
9Επειδή, σε όποιον αυτά δεν υπάρχουν, είναι τυφλός, είναι μύωπας, και λησμόνησε τον καθαρισμό των παλιών του αμαρτιών.
10Γι' αυτό, αδελφοί, επιμεληθείτε περισσότερο να κάνετε βέβαιη την κλήση και την εκλογή σας· καθόσον, κάνοντας αυτά, δεν θα φταίξετε ποτέ.
11Επειδή, έτσι θα σας δοθεί κατά πλούσιο τρόπο η είσοδος στην αιώνια βασιλεία τού Κυρίου μας και Σωτήρα Ιησού Χριστού.
Ματθαίον 5:16
16Έτσι ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα, και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που [είναι] στους ουρανούς.
Α΄ Τιμόθεον 6:1
1ΟΣΟΙ είναι κάτω από ζυγό δουλείας, ας θεωρούν τούς κυρίους τους άξιους κάθε τιμής, για να μη δυσφημείται το όνομα του Θεού και η διδασκαλία.
Α΄ Πέτρου 2:15
15επειδή, έτσι είναι το θέλημα του Θεού, αγαθοποιώντας να αποστομώνετε την αγνωσία των άφρονων ανθρώπων·
Φιλιππησίους 1:11
11γεμάτοι από καρπούς δικαιοσύνης, που [παράγονται] διαμέσου τού Ιησού Χριστού, σε δόξαν και έπαινον του Θεού.
Εφεσίους 2:10
10Επειδή, δικό του δημιούργημα είμαστε, καθώς κτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό για καλά έργα, που ο Θεός προετοίμασε, για να περπατήσουμε μέσα σ' αυτά.
Ρωμαίους 6:22
22Αλλά, τώρα, καθώς ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, και γίνατε δούλοι στον Θεό, έχετε τον καρπό σας σε αγιασμό· το δε τέλος αιώνια ζωή.
Ιωάννην 15:4-5
4Μείνετε ενωμένοι μαζί μου και εγώ ενωμένος μαζί σας. Όπως το κλήμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από μόνο του, αν δεν μείνει ενωμένο με την άμπελο, έτσι κι εσείς, αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου.
5Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλήματα· εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου, και εγώ μαζί του, αυτός φέρνει πολύ καρπό· επειδή, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε.
Β΄ Κορινθίους 3:5
5Όχι ότι είμαστε ικανοί να καταλάβουμε κάτι από μόνοι μας, σαν [να προέρχεται] από μας τούς ίδιους, αλλά η ικανότητά μας [είναι] από τον Θεό·
Φιλιππησίους 2:13
13επειδή, ο Θεός είναι που ενεργεί μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε, κατά την ευδοκία [του].
Φιλιππησίους 2:12
12Ώστε, αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπακούσατε, όχι μονάχα όπως στην παρουσία μου, αλλά πολύ περισσότερο τώρα στην απουσία μου, με φόβο και τρόμο να κατεργάζεστε τη δική σας σωτηρία·
Εβραίους 6:11-12
11Επιθυμούμε, όμως, κάθε ένας από σας να δείχνει την ίδια επιμέλεια προς την πλήρη βεβαιότητα της ελπίδας μέχρι τέλους·
12για να μη γίνετε νωθροί, αλλά μιμητές αυτών που με πίστη και μακροθυμία κληρονομούν τις υποσχέσεις.
Ησαΐας 64:7
7Και δεν υπάρχει εκείνος που επικαλείται το όνομά σου, αυτός που σηκώνεται για να πιαστεί από σένα· επειδή, έκρυψες το πρόσωπό σου από μας, και μας αφάνισες, διαμέσου των ανομιών μας.
Ιώβ 9:2-3
2Αληθινά, ξέρω ότι έτσι έχει το πράγμα· αλλά, πώς θα δικαιωθεί ο άνθρωπος μπροστά στον Θεό;
3Αν θελήσει να διαδικαστεί μαζί του, δεν μπορεί να του απαντήσει σε ένα από χίλια.
Γαλάτες 5:17
17Επειδή, η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο Πνεύμα, και το Πνεύμα ενάντια στη σάρκα· αυτά, μάλιστα, αντιμάχονται το ένα προς το άλλο, ώστε εκείνα που θέλετε, να μη τα πράττετε.
Λουκάν 17:10
10Έτσι κι εσείς, όταν κάνετε όλα όσα σάς έχουν διαταχθεί, να λέτε: Είμαστε αχρείοι δούλοι· επειδή, κάναμε ό,τι χρωστούσαμε να κάνουμε.
Ρωμαίους 3:20
20Επειδή, από έργα τού νόμου δεν θα δικαιωθεί μπροστά του καμιά σάρκα· για τον λόγο ότι, διαμέσου τού νόμου [δίνεται] σαφής γνώση τής αμαρτίας.
Εφεσίους 2:8-9
8Επειδή, κατά χάρη είστε σωσμένοι, διαμέσου τής πίστης· κι αυτό δεν [είναι] από σας· [είναι] δώρο τού Θεού·
9όχι από έργα, ώστε να μη καυχηθεί κάποιος.
Ρωμαίους 4:6
6Όπως λέει και ο Δαβίδ τον μακαρισμό τού ανθρώπου, στον οποίο ο Θεός λογαριάζει δικαιοσύνη χωρίς έργα:
Γαλάτες 5:22-23
22Ο καρπός, όμως, του Πνεύματος είναι: Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια·
23ενάντια στους [ανθρώπους] αυτού του είδους δεν υπάρχει νόμος.
Ησαΐας 64:6
6Όλοι, πραγματικά, γίναμε σαν ένα ακάθαρτο [πράγμα], και όλη η δικαιοσύνη μας [είναι] σαν ένα ρυπαρό ιμάτιο· γι' αυτό, όλοι πέσαμε σαν το φύλλο, και οι ανομίες μας μάς άρπαξαν όπως ο άνεμος.
Ψαλμός 43:2
2επειδή, εσύ [είσαι] ο Θεός τής δύναμής μου· γιατί με απέβαλες; Γιατί περπατάω σκυθρωπός από την κατάθλιψη του εχθρού;
Εφεσίους 1:5
5αφού μας προόρισε σε υιοθεσία διαμέσου τού Ιησού Χριστού στον εαυτό του, σύμφωνα με την ευδοκία τού θελήματός του,
Α΄ Πέτρου 1:5
5οι οποίοι φρουρούμαστε με τη δύναμη του Θεού διαμέσου τής πίστης, σε σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί κατά τον έσχατο καιρό.
Ματθαίον 25:21,23
21Και ο κύριός του είπε σ' αυτόν: Εύγε, δούλε αγαθέ, και πιστέ· στα λίγα φάνηκες πιστός, επάνω σε πολλά θα σε καταστήσω· μπες μέσα στη χαρά τού κυρίου σου.
23Και ο κύριός του είπε σ' αυτόν: Εύγε, δούλε αγαθέ, και πιστέ· στα λίγα φάνηκες πιστός, επάνω σε πολλά θα σε καταστήσω· μπες μέσα στη χαρά τού κυρίου σου.
Εβραίους 6:10
10Επειδή, ο Θεός δεν είναι άδικος, να ξεχάσει το έργο σας, και τον κόπο τής αγάπης που δείξατε στο όνομά του, καθώς υπηρετήσατε τους αγίους και τους υπηρετείτε.
Β΄ Βασιλέων 10:30
30Και ο Κύριος είπε στον Ιηού: Επειδή έπραξες καλά, εκτελώντας το αρεστό στα μάτια μου, και έκανες στην οικογένεια του Αχαάβ σύμφωνα με όσα [ήσαν] στην καρδιά μου, οι γιοι σου θα καθήσουν επάνω στον θρόνο τού Ισραήλ μέχρι την τέταρτη γενεά.
Α΄ Βασιλέων 21:27,29
27Και καθώς ο Αχαάβ άκουσε τα λόγια αυτά, έσχισε τα ιμάτιά του, και έβαλε σάκο επάνω στη σάρκα του, και νήστευσε, και ήταν πλαγιασμένος, περιτυλιγμένος με σάκο, και περπατούσε σκυμμένος.
29Είδες πώς ταπεινώθηκε μπροστά μου ο Αχαάβ; Επειδή ταπεινώθηκε μπροστά μου, δεν θα φέρω κακό στις ημέρες του· στις ημέρες τού γιου του θα φέρω το κακό επάνω στην οικογένειά του.
Γένεση 4:5
5επάνω στον Κάιν, όμως, κι επάνω στην προσφορά του δεν κοίταξε. Και ο Κάιν αγανάκτησε πάρα πολύ, και κατσούφιασε το πρόσωπό του.
Εβραίους 11:4,6
4Με πίστη ο Άβελ πρόσφερε στον Θεό καλύτερη θυσία παρά ο Κάιν, διαμέσου τής οποίας δόθηκε μαρτυρία ότι ήταν δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωσε μαρτυρία για τα δώρα του· και μ' αυτή, παρόλο που πέθανε, μιλάει ακόμα.
6Χωρίς, μάλιστα, πίστη [είναι] αδύνατον [κάποιος] να [τον] ευαρεστήσει· επειδή, αυτός που προσέρχεται στον Θεό, πρέπει να πιστέψει, ότι είναι, και γίνεται μισθαποδότης σ' αυτούς που τον εκζητούν.
Α΄ Κορινθίους 13:1
1Αν μιλάω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα [ένα κομμάτι] χαλκός που βγάζει ήχους ή ένα κύμβαλο που ξεκουφαίνει.
Ματθαίον 6:2,5
2Όταν, λοιπόν, κάνεις ελεημοσύνη, μη σαλπίσεις μπροστά στους ανθρώπους, όπως κάνουν οι υποκριτές στις συναγωγές και στους δρόμους, για να δοξαστούν από τους ανθρώπους· σας διαβεβαιώνω, έχουν ήδη τον μισθό τους.
5Και όταν προσεύχεσαι, να μη είσαι σαν τους υποκριτές· επειδή, αρέσκονται να προσεύχονται όρθιοι στις συναγωγές και στις γωνίες των πλατειών, για να φανούν στους ανθρώπους· σας διαβεβαιώνω ότι, έχουν [ήδη] τον μισθό τους·
Αμώς 5:21-22
21Μίσησα, αποστράφηκα τις γιορτές σας, και δεν θα οσφρανθώ στα πανηγύρια σας.
22Αν μου προσφέρετε τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες σας, δεν θα [τις] δεχθώ, και δεν θα επιβλέψω επάνω στις ειρηνικές θυσίες των σιτευτών σας.
Ρωμαίους 9:16
16Άρα, λοιπόν, δεν [εξαρτάται] από εκείνον που θέλει ούτε από εκείνον που τρέχει, αλλά από τον Θεό που ελεεί.
Τίτον 3:5
5όχι από έργα δικαιοσύνης, που εμείς πράξαμε, αλλά σύμφωνα με το έλεός του μας έσωσε, διαμέσου λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαίνισης του Αγίου Πνεύματος,
Ιώβ 21:14-15
14Και στον Θεό λένε: Απομακρύνσου από μας, επειδή δεν θέλουμε να γνωρίσουμε τους δρόμους σου·
15τι [είναι] ο Παντοδύναμος για να τον δουλεύουμε; Και τι ωφελούμαστε να τον επικαλούμαστε;
Ματθαίον 25:41-43
41Τότε, θα πει και σ' εκείνους που [θα είναι] από τα αριστερά: Πηγαίνετε από μένα, οι καταραμένοι, στην αιώνια φωτιά, που είναι ετοιμασμένη για τον διάβολο και για τους αγγέλους του.
42Επειδή, πείνασα, και δεν μου δώσατε να φάω· δίψασα και δεν μου δώσατε να πιω·
43ξένος ήμουν, και δεν με φιλοξενήσατε· γυμνός, και δεν με ντύσατε· ασθενής και σε φυλακή, και δεν με επισκεφθήκατε.