Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 19

 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 

Παράγραφος 1. Ο Θεός έδωσε στον Αδάμ ένα νόμο καθολικής υπακοής γραμμένο στην καρδιά του, και μια συγκεκριμένη εντολή να μην φάει τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού·1 κι έτσι δεσμεύτηκαν αυτός και όλοι οι απόγονοί του στην προσωπική, ολόκληρη, ακριβή, και διαρκή υπακοή.2 Ο Θεός υποσχέθηκε ζωή στην εκπλήρωση του νόμου, και απείλησε με θάνατο στην παραβίαση του, και προίκισε τον Αδάμ με δύναμη και ικανότητα να τον τηρήσει.3

1 Γένεση 1:27, Εκκλησιαστής 7:29

2 Ρωμαίους 10:5

3 Γαλάτες 3:10,12

 

Παράγραφος 2. Ο ίδιος νόμος που γράφτηκε για πρώτη φορά στην καρδιά του ανθρώπου, εξακολούθησε να είναι ένας τέλειος κανόνας δικαιοσύνης μετά την πτώση,4 και παραδόθηκε από τον Θεό στο Όρος Σινά, σε δέκα εντολές, και γραμμένες σε δύο πλάκες, οι τέσσερις πρώτες αποτελούν το καθήκον μας προς τον Θεό, και οι υπόλοιπες έξι, το καθήκον μας προς τον άνθρωπο.5

4 Ρωμαίους 2:14-15

5 Δευτερονόμιο 10:4

 

Παράγραφος 3. Εκτός αυτού του νόμου, που κοινώς ονομάζεται ηθικός, ο Θεός ευαρεστήθηκε να δώσει στον λαό τού Ισραήλ τελετουργικούς νόμους, διατάγματα που υπηρέτησαν ως τύποι μελλοντικών πραγμάτων, εν μέρει σχετικούς με τη λατρεία, προεικονίζοντας τον Χριστό, τις χάρες Του, τις δράσεις Του, τα πάθη Του, και τα οφέλη Του·6 και εν μέρει δίνοντας διάφορες οδηγίες ηθικών καθηκόντων.7 Όλοι οι τελετουργικοί νόμοι διορίστηκαν μόνο για τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης, κι έτσι καταργούνται και αφαιρούνται μέσω του Ιησού Χριστού, τον αληθινό Μεσσία και μόνο νομοθέτη, ο Οποίος εξουσιοδοτήθηκε από τον Πατέρα για το σκοπό αυτό.8

6 Εβραίους 10:1, Κολοσσαείς 2:17

7 Α΄ Κορινθίους 5:7

8 Κολοσσαείς 2:14,16-17, Εφεσίους 2:14,16

 

Παράγραφος 4. Στον λαό τού Ισραήλ έδωσε επίσης διάφορους δικαστικούς νόμους, οι οποίοι ενώ έληξαν μαζί με την πολιτεία αυτού του λαού, οι δίκαιες αρχές που εμφανίζονται σε αυτές εξακολουθούν να ισχύουν, όχι επειδή βρίσκονται στους νόμους του Μωυσή, αλλά λόγω του χαρακτήρα τους που δεν αλλάζει.9

9 Α΄ Κορινθίους 9:8-10

 

Παράγραφος 5. Ο ηθικός νόμος δεσμεύει παντοτινά τους πάντες να τον υπακούουν, τόσο τους δικαιωμένους ανθρώπους όσο και τους υπόλοιπους,10 όχι μόνον όσον αφορά το περιεχόμενο του νόμου, αλλά και όσον αφορά την εξουσία του Θεού, του Δημιουργού, που τον έδωσε·11 και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο σε καμία περίπτωση δεν τον ακυρώνει, αλλά αντιθέτως ενισχύει αυτήν την υποχρέωση.12

10 Ρωμαίους 13:8-10, Ιακώβου 2:8-12

11 Ιακώβου 2:10-11

12 Ματθαίον 5:17-19, Ρωμαίους 3:31

 

Παράγραφος 6. Παρά το γεγονός ότι οι αληθινοί πιστοί δεν είναι κάτω απ’ τον νόμο ως προς μια διαθήκη έργων μέσω της οποίας θα δικαιωθούν ή θα καταδικαστούν,13 ο νόμος είναι πολύ χρήσιμος για αυτούς καθώς και για τους άλλους, αφού ως κανόνας της ζωής, τους ενημερώνει για το θέλημα του Θεού και το καθήκον τους, τους κατευθύνει και τους δεσμεύει να περπατούν αναλόγως· ανακαλύπτουν επίσης τις αμαρτωλές μολύνσεις της φύσης τους, της καρδιάς τους, και τη ζωής τους, κι έτσι εξετάζοντας τον εαυτό τους, μπορούν να έρθουν σε μεγαλύτερη πεποίθηση της αμαρτίας, σε μεγαλύτερη ταπείνωση εξαιτίας της, και να έχουν μεγαλύτερο μίσος κατά αυτής·14 μαζί με μια πιο σαφή όψη της ανάγκης που έχουν για τον Χριστό και την τελειότητα της υπακοής Του. Ο νόμος είναι επίσης χρήσιμος στους αναγεννημένους για να περιορίσει τις διαφθορές τους, αφού απαγορεύει την αμαρτία· και οι απειλές του δείχνουν τι αξίζουν ακόμα και οι δικές τους αμαρτίες, και τι βάσανα μπορούν να περιμένουν σε αυτή τη ζωή εξαιτίας των αμαρτιών, αν και έχουν απαλλαγεί από την κατάρα και την απεριόριστη αυστηρότητα του νόμου. Οι υποσχέσεις του νόμου δείχνουν επίσης πως ο Θεός επιδοκιμάζει την υπακοή, και εκθέτουν τις ευλογίες που μπορούν να περιμένουν από την τήρησή του, αλλά όχι ότι τους είναι χρωστούμενο από τον νόμο σαν σε διαθήκη έργων· ώστε ο άνθρωπος που κάνει καλό και απέχει από το κακό, επειδή η νόμος ενθαρρύνει το ένα και αποτρέπει από το άλλο, δεν είναι απόδειξη ότι είναι κάτω από νόμο και όχι κάτω από χάρη.15

13 Ρωμαίους 6:14, Γαλάτες 2:16, Ρωμαίους 8:1, Ρωμαίους 10:4

14 Ρωμαίους 3:20, Ρωμαίους 7:7, κτλ.

15 Ρωμαίους 6:12-14, Α΄ Πέτρου 3:8-13

 

Παράγραφος 7. Οι παραπάνω χρήσεις του νόμου δεν είναι σε αντίθεση με τη χάρη του Ευαγγελίου, αλλά είναι ευχάριστα σύμφωνες με αυτή,16 αφού το Πνεύμα του Χριστού υποτάσσει και καθιστά ικανή τη βούληση του ανθρώπου να πράξει ελεύθερα και χαρούμενα αυτό που το θέλημα του Θεού, όπως αποκαλύπτεται στον νόμο, απαιτεί να γίνει.17

16 Γαλάτες 3:21

17 Ιεζεκιήλ 36:27

 

Γένεση 1:27
27Και ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα· σύμφωνα με την εικόνα τού Θεού τον δημιούργησε· αρσενικό και θηλυκό τούς δημιούργησε·
Εκκλησιαστής 7:29
29Να, τούτο βρήκα μονάχα· ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ευθύ, αλλ' αυτοί επιζήτησαν πολλούς λογισμούς.
Ρωμαίους 10:5
5Δεδομένου ότι, ο Μωυσής γράφει για τη δικαιοσύνη, αυτήν που προέρχεται από τον νόμο, [λέγοντας] ότι: «Ο άνθρωπος που κάνει αυτά, θα ζήσει διαμέσου αυτών».
Γαλάτες 3:10,12
10Δεδομένου ότι, όσοι είναι από έργα του νόμου, είναι κάτω από κατάρα· επειδή, είναι γραμμένο: «Επικατάρατος καθένας που δεν εμμένει σε όλα τα γραμμένα μέσα στο βιβλίο του νόμου, ώστε να τα πράξει».
12Και ο νόμος δεν στηρίζεται στην πίστη· αλλά, «ο άνθρωπος, που [τα] πράττει αυτά, θα ζήσει διαμέσου αυτών».
Ρωμαίους 2:14-15
14Επειδή, όταν οι εθνικοί, που δεν έχουν νόμο, κάνουν από τη φύση τους εκείνα που ανήκουν στον νόμο, αυτοί, ενώ δεν έχουν νόμο, οι ίδιοι είναι νόμος στον εαυτό τους·
15οι οποίοι δείχνουν το έργο τού νόμου να είναι γραμμένο μέσα στις καρδιές τους, έχοντας τη συνείδησή τους να συμμαρτυρεί, και τους λογισμούς να κατηγορούν ή και να απολογούνται αναμεταξύ τους)·
Δευτερονόμιο 10:4
4Και έγραψε επάνω στις πλάκες, σύμφωνα με την πρώτη γραφή, τις δέκα εντολές, που ο Κύριος μίλησε σε σας στο βουνό, από μέσα από τη φωτιά, την ημέρα τής σύναξης· και ο Κύριος μου τις έδωσε.
Εβραίους 10:1
1Επειδή, ο νόμος, ο οποίος αποτελεί σκιά των μελλοντικών αγαθών, όχι την ίδια την εικόνα των πραγμάτων, δεν μπορεί ποτέ με τις ίδιες θυσίες που προσφέρονται, πάντοτε, κάθε χρόνο, να τελειοποιήσει αυτούς που προσέρχονται.
Κολοσσαείς 2:17
17που είναι σκιά των μελλοντικών [πραγμάτων], το σώμα όμως [είναι] τού Χριστού.
Α΄ Κορινθίους 5:7
7Καθαριστείτε, λοιπόν, από την παλιά ζύμη, για να είστε νέο φύραμα, καθώς είστε άζυμοι· επειδή, το δικό μας Πάσχα, θυσιάστηκε για χάρη μας, ο Χριστός.
Κολοσσαείς 2:14,16-17
14όταν εξάλειψε το χειρόγραφο με τα διατάγματα, [που ήταν] εναντίον σας, και το αφαίρεσε από το μέσον, καρφώνοντάς το επάνω στον σταυρό·
16Ας μη σας κρίνει, λοιπόν, κανένας για φαγητό ή για ποτό ή για λόγον γιορτής ή νεομηνίας ή σαββάτων·
17που είναι σκιά των μελλοντικών [πραγμάτων], το σώμα όμως [είναι] τού Χριστού.
Εφεσίους 2:14,16
14Επειδή, αυτός είναι η ειρήνη μας, ο οποίος έκανε τα δύο [μέρη] ένα, και γκρέμισε το μεσότοιχο του φραγμού,
16και να συμφιλιώσει και τους δύο σε ένα σώμα προς τον Θεό διαμέσου τού σταυρού, αφού θανάτωσε διαμέσου αυτού την έχθρα.
Α΄ Κορινθίους 9:8-10
8Μήπως τα λέω αυτά από ανθρώπινη σκοπιά; Ή, δεν τα λέει αυτά και ο νόμος;
9Επειδή, μέσα στον νόμο τού Μωυσή είναι γραμμένο: «Δεν θα βάλεις φίμωτρο στο στόμα βοδιού που αλωνίζει». Μήπως νοιάζεται ο Θεός για τα βόδια;
10Ή [το] λέει [αυτό], βέβαια, για μας; Επειδή, για μας γράφτηκε ότι, αυτός που αροτριάζει, πρέπει να αροτριάζει με ελπίδα· και εκείνος που αλωνίζει, πρέπει με ελπίδα να μετέχει στην ελπίδα του.
Ρωμαίους 13:8-10
8Σε κανέναν να μη οφείλετε τίποτε, παρά μονάχα το να αγαπάτε ο ένας τον άλλον· επειδή, εκείνος που αγαπάει τον άλλον, εκπληρώνει τον νόμο.
9Δεδομένου ότι, το: «Μη μοιχεύσεις, Μη φονεύσεις, Μη κλέψεις, Μη ψευδομαρτυρήσεις, Μη επιθυμήσεις», και κάθε άλλη εντολή, συμπεριλαμβάνεται μέσα σε τούτο τον λόγο, στο: «Θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου».
10Η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον· η αγάπη, λοιπόν, [είναι] εκπλήρωση του νόμου.
Ιακώβου 2:8-12
8Αν μεν εκτελείτε τον βασιλικό νόμο, σύμφωνα με τη γραφή: «Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου», κάνετε καλά·
9αν, όμως, προσωποληπτείτε, κάνετε αμαρτία και ελέγχεστε από τον νόμο ως παραβάτες.
10Επειδή, όποιος φυλάξει ολόκληρο τον νόμο, φταίξει όμως σε ένα, έγινε ένοχος σε όλα.
11Για τον λόγο ότι, αυτός που είπε: «Μη μοιχεύσεις», είπε και: «Μη φονεύσεις». Αλλά, αν δεν μοιχεύσεις, όμως φονεύσεις, έγινες παραβάτης τού νόμου.
12Έτσι να μιλάτε, και έτσι να κάνετε, ως μέλλοντες να κριθείτε διαμέσου τού νόμου τής ελευθερίας·
Ιακώβου 2:10-11
10Επειδή, όποιος φυλάξει ολόκληρο τον νόμο, φταίξει όμως σε ένα, έγινε ένοχος σε όλα.
11Για τον λόγο ότι, αυτός που είπε: «Μη μοιχεύσεις», είπε και: «Μη φονεύσεις». Αλλά, αν δεν μοιχεύσεις, όμως φονεύσεις, έγινες παραβάτης τού νόμου.
Ματθαίον 5:17-19
17Μη νομίσετε ότι ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες· δεν ήρθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω.
18Επειδή, σας διαβεβαιώνω, μέχρις ότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ένα γιώτα ή μία κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο, έως ότου όλα εκπληρωθούν.
19Όποιος, λοιπόν, αθετήσει μία από τούτες τις ελάχιστες εντολές, και διδάξει έτσι τους ανθρώπους, ελάχιστος θα ονομαστεί στη βασιλεία των ουρανών· όποιος, όμως, εκτελέσει και διδάξει, αυτός θα ονομαστεί μέγας στη βασιλεία των ουρανών.
Ρωμαίους 3:31
31Καταργούμε, λοιπόν, [τον] νόμο διαμέσου τής πίστης; Μη γένοιτο· αλλά, ορθώνουμε [τον] νόμο.
Ρωμαίους 6:14
14Επειδή, η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει· για τον λόγο ότι, δεν είστε κάτω από νόμο, αλλά κάτω από χάρη.
Γαλάτες 2:16
16ξέροντας ότι δεν ανακηρύσσεται δίκαιος ο άνθρωπος από τα έργα τού νόμου, παρά μονάχα διαμέσου τής πίστης τού Ιησού Χριστού, κι εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, για να ανακηρυχθούμε δίκαιοι από την πίστη στον Χριστό, και όχι από τα έργα τού νόμου· επειδή, από τα έργα τού νόμου δεν θα ανακηρυχθεί δίκαιος κανένας άνθρωπος.
Ρωμαίους 8:1
1Δεν υπάρχει, λοιπόν, τώρα καμιά κατάκριση για εκείνους [που είναι] στον Ιησού Χριστό, αυτούς που δεν περπατούν σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά σύμφωνα με το Πνεύμα.
Ρωμαίους 10:4
4Αφού, το τέλος τού νόμου [είναι] ο Χριστός προς δικαιοσύνη σε κάθε έναν που πιστεύει.
Ρωμαίους 3:20
20Επειδή, από έργα τού νόμου δεν θα δικαιωθεί μπροστά του καμιά σάρκα· για τον λόγο ότι, διαμέσου τού νόμου [δίνεται] σαφής γνώση τής αμαρτίας.
Ρωμαίους 7:7
7Τι θα πούμε, λοιπόν; Ο νόμος είναι αμαρτία; Μη γένοιτο· αλλά, δεν γνώρισα την αμαρτία, παρά διαμέσου τού νόμου· επειδή, και την επιθυμία δεν θα [τη] γνώριζα, αν ο νόμος δεν έλεγε: «Μη επιθυμήσεις».
Ρωμαίους 6:12-14
12Ας μη βασιλεύει, λοιπόν, η αμαρτία στο θνητό σας σώμα, ώστε να υπακούτε σ' αυτή σύμφωνα με τις επιθυμίες του·
13ούτε να παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας στην αμαρτία· αλλά, να παραστήσετε τον εαυτό σας στον Θεό ως ζωντανούς μέσα από τους νεκρούς, και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης στον Θεό.
14Επειδή, η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει· για τον λόγο ότι, δεν είστε κάτω από νόμο, αλλά κάτω από χάρη.
Α΄ Πέτρου 3:8-13
8ΚΑΙ, τέλος, [γίνεστε] όλοι ομόφρονες, με συμπάθεια, φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι, φιλόφρονες·
9μη αποδίδοντας κακό αντί για κακού ή λοιδορία αντί λοιδορίας· αλλά, το αντίθετο, [αποδίδοντας] ευλογίες· μια που ξέρετε ότι σε τούτο προσκληθήκατε, για να κληρονομήσετε ευλογία·
10«επειδή, όποιος θέλει να αγαπάει τη ζωή, και να δει αγαθές ημέρες, ας σταματήσει τη γλώσσα του από κακό, και τα χείλη του από το να μιλούν δόλο.
11Ας ξεκλίνει από κακό, και ας πράξει αγαθό· ας ζητήσει ειρήνη, και ας την ακολουθήσει.
12Επειδή, τα μάτια τού Κυρίου [είναι] επάνω στους δικαίους, και τα αυτιά του στη δέησή τους· το πρόσωπο, όμως, του Κυρίου [είναι] ενάντια σ' αυτούς που πράττουν [τα] κακά».
13Και ποιος θα σας κακοποιήσει, αν γίνετε μιμητές τού αγαθού;
Γαλάτες 3:21
21Ο νόμος, λοιπόν, είναι ενάντιος στις υποσχέσεις τού Θεού; Μη γένοιτο! Επειδή, αν δινόταν ένας νόμος, που να μπορούσε να φέρει ζωή, η δικαιοσύνη θα ήταν πραγματικά από τον νόμο·
Ιεζεκιήλ 36:27
27Και θα βάλω μέσα σας το Πνεύμα μου, και θα σας κάνω να περπατάτε στα διατάγματά μου, και να τηρείτε τις κρίσεις μου, και να τις εκτελείτε.