Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 23

 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΟΡΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ

 

Παράγραφος 1. Ο νόμιμος όρκος είναι ένα μέρος της θρησκευτικής λατρείας, όπου το πρόσωπο που ορκίζεται, έχοντας υπ’ όψιν την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την κρίση του Θεού, καλεί με σοβαρότητα τον Θεό να γίνει μάρτυρας του όρκου,1 και να τον κρίνει σύμφωνα με την αλήθεια ή την αναλήθεια των λόγων του.2

1 Έξοδος 20:7, Δευτερονόμιο 10:20, Ιερεμίας 4:2

2 Β΄ Χρονικών 6:22-23

 

Παράγραφος 2. Ένας όρκος επιτρέπεται μόνο όταν έχει ληφθεί στο όνομα του Θεού· και πρέπει να γίνεται με απολύτως άγιο φόβο και ευλάβεια· ως εκ τούτου, το να ορκιστεί κάποιος μάταια ή απερίσκεπτα σ’ αυτό το ένδοξο και φοβερό όνομα, ή το να ορκιστεί σε οποιοδήποτε άλλο πράγμα, είναι αμαρτία, και πρέπει να απεχθάνεται·3 ωστόσο σε βαρυσήμαντα και σοβαρότατα θέματα, για την επιβεβαίωση της αλήθειας, και για να έρθει τέλος σε μια διαμάχη, ένας όρκος δικαιολογείται από τον Λόγο του Θεού·4 ώστε ένας νόμιμος όρκος που επιβάλλεται από την νόμιμη αρχή σε τέτοια θέματα, επιτρέπεται να παρθεί.5

3 Ματθαίον 5:34,37, Ιακώβου 5:12

4 Εβραίους 6:16, Β΄ Κορινθίους 1:23

5 Νεεμίας 13:25

 

Παράγραφος 3. Όποιος παίρνει όρκο που δικαιολογείται από τον Λόγο του Θεού, θα πρέπει να εξετάζει δεόντως την βαρύτητα μιας τόσο σοβαρής πράξης, και να μην δηλώνει τίποτα παρά μόνο αυτά που ξέρει πως είναι αλήθεια· διότι λόγω τέτοιων απερίσκεπτων, ψευδών και μάταιων όρκων, προκαλείται ο Κύριος, και εξαιτίας αυτών η γη αυτή θρηνεί.6

6 Λευιτικό 19:12, Ιερεμίας 23:10

 

Παράγραφος 4. Ένας όρκος πρέπει να παρθεί με την απλή και κοινή λογική των λέξεων, χωρίς δισταγμό ή ενδόμυχη επιφύλαξη.7

7 Ψαλμός 24:4

 

Παράγραφος 5. Ένας όρκος, ο οποίος δεν πρέπει να γίνεται σε κανένα πλάσμα, αλλά μόνο στον Θεό, πρέπει να γίνεται και να εκτελείται με κάθε θρησκευτική φροντίδα και πίστη·8 αλλά παπικοί, μοναστικοί όρκοι παντοτινής άγαμης ζωής,9 ομολογουμένης φτώχειας,10 και μόνιμης υπακοής, είναι τόσο μακριά από το να αντιπροσωπεύουν ανώτερη αγιότητα, που είναι προληπτικές και αμαρτωλές παγίδες, στις οποίες δεν πρέπει να εμπλέκεται κανένας Χριστιανός.11

8 Ψαλμός 76:11, Γένεση 28:20-22

9 Α΄ Κορινθίους 7:2,9

10 Εφεσίους 4:28

11 Ματθαίον 19:1

Έξοδος 20:7
7ΜΗ πάρεις το όνομα του Κυρίου τού Θεού σου μάταια· επειδή, δεν θα αθωώσει ο Κύριος εκείνον που παίρνει μάταια το όνομά του.
Δευτερονόμιο 10:20
20Θα φοβάσαι τον Κύριο τον Θεό σου· αυτόν θα λατρεύεις, και σ' αυτόν θα είσαι προσηλωμένος, και στο όνομά του θα ορκίζεσαι.
Ιερεμίας 4:2
2Και θα ορκιστείς, [λέγοντας]: Ζει ο Κύριος, με αλήθεια, με κρίση, με δικαιοσύνη· και τα έθνη θα ευλογούνται σ' αυτόν, και σ' αυτόν θα δοξαστούν.
Β΄ Χρονικών 6:22-23
22Αν ένας άνθρωπος αμαρτήσει στον πλησίον του, και ζητήσει απ' αυτόν όρκο, για να τον κάνει να ορκιστεί, και ο όρκος έρθει μπροστά στο θυσιαστήριό σου, σ' αυτόν τον οίκο,
23τότε εσύ εισάκουσε από τον ουρανό, και ενέργησε, και κρίνε τους δούλους σου, ανταποδίδοντας μεν στον άνομο, ώστε να στρέψεις την πράξη του ενάντια στο κεφάλι του, δικαιώνοντας όμως τον δίκαιο, ώστε να του αποδώσεις σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του.
Ματθαίον 5:34,37
34Εγώ, όμως, σας λέω, να μη ορκιστείτε καθόλου· ούτε στον ουρανό, επειδή είναι θρόνος τού Θεού·
37Αλλά, ο λόγος σας ας είναι: Ναι, ναι. Όχι, όχι· μάλιστα, το περισσότερο απ' αυτά, είναι από τον πονηρό.
Ιακώβου 5:12
12Προπάντων, μάλιστα, αδελφοί μου, μη ορκίζεστε, ούτε στον ουρανό ούτε στη γη ούτε κάποιον άλλον όρκο· αλλά, ο λόγος σας ας είναι το Ναι, ναι, και το Όχι, όχι· για να μη πέσετε υπό κρίση.
Εβραίους 6:16
16Επειδή, οι άνθρωποι μεν ορκίζονται σε έναν μεγαλύτερό τους, και ο όρκος [είναι] σ' αυτούς το τέλος κάθε αντιλογίας προς επιβεβαίωση.
Β΄ Κορινθίους 1:23
23Εγώ, μάλιστα, επικαλούμαι μάρτυρα στην ψυχή μου τον Θεό, ότι επειδή σας λυπόμουν δεν ήρθα ακόμα στην Κόρινθο·
Νεεμίας 13:25
25Και τους επέπληξα, και τους καταράστηκα, και ράβδισα μερικούς απ' αυτούς, και τους μάδησα τις τρίχες, και τους όρκισα στον Θεό, λέγοντας: Δεν θα δώσετε τις θυγατέρες σας στους γιους τους, και δεν θα πάρετε από τις θυγατέρες τους στους γιους σας ή στον εαυτό σας·
Λευιτικό 19:12
12Και δεν θα ορκίζεστε στο όνομά μου ψευδώς, και δεν θα βεβηλώνεις το όνομα του Θεού σου. Εγώ [είμαι] ο Κύριος.
Ιερεμίας 23:10
10Επειδή, η γη είναι γεμάτη από μοιχούς· επειδή, εξαιτίας τού όρκου η γη πενθεί· ξεράθηκαν οι βοσκές τής ερήμου, και ο δρόμος τους έγινε πονηρός, και η δύναμή τους άδικη.
Ψαλμός 24:4
4Ο αθώος στα χέρια, και ο καθαρός στην καρδιά· εκείνος που δεν έδωσε την ψυχή του σε ματαιότητα, και δεν ορκίστηκε με δολιότητα.
Ψαλμός 76:11
11Κάντε ευχές, και αποδώστε [τες] στον Κύριο τον Θεό σας· όλοι όσοι [είναι] ολόγυρά του ας φέρουν δώρα στον φοβερό·
Γένεση 28:20-22
20Και ο Ιακώβ ευχήθηκε μια ευχή, λέγοντας: Αν ο Θεός είναι μαζί μου, και με διαφυλάξει σ' αυτό τον δρόμο στον οποίο πηγαίνω, και μου δώσει ψωμί να φάω, και ένδυμα για να ντυθώ,
21και επιστρέψω ειρηνικά στο σπίτι τού πατέρα μου, τότε ο Κύριος θα είναι ο Θεός μου·
22κι αυτή η πέτρα, που έστησα για στήλη, θα είναι οίκος τού Θεού· και από όλα όσα μου δώσεις, το δέκατο θα το προσφέρω σε σένα.
Α΄ Κορινθίους 7:2,9
2Για τις πορνείες, όμως, κάθε ένας ας έχει τη δική του γυναίκα, και κάθε μία ας έχει τον δικό της άνδρα.
9αλλά, αν δεν εγκρατεύονται, ας έρθουν σε γάμο· επειδή, είναι καλύτερο νάρθουν σε γάμο, παρά να εξάπτονται.
Εφεσίους 4:28
28Αυτός που κλέβει, ας μη κλέβει πλέον, αλλά μάλλον ας κοπιάζει δουλεύοντας με τα χέρια [του] το καλό, για να έχει να μεταδίδει σ' εκείνον που έχει ανάγκη.
Ματθαίον 19:1
1ΚΑΙ όταν ο Ιησούς τελείωσε αυτά τα λόγια, αναχώρησε από τη Γαλιλαία, και ήρθε στα όρια της Ιουδαίας, πέρα από τον Ιορδάνη.