Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 24

 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

 

Παράγραφος 1. Ο Θεός, ο υπέρτατος Κύριος και Βασιλιάς όλου του κόσμου, έχει διορίσει πολιτικούς κυβερνήτες, υποταγμένους σε Αυτόν, να κυβερνούν τους λαούς, για τη δική Του δόξα και το κοινό καλό· και γι’ αυτό το σκοπό τούς έχει οπλίσει με τη δύναμη της μάχαιρας, για την άμυνα και την ενθάρρυνση αυτών που πράττουν το καλό, και για την τιμωρία αυτών που πράττουν το κακό.1

1 Ρωμαίους 13:1-4

 

Παράγραφος 2. Είναι νόμιμο για τους Χριστιανούς να αποδέχονται και να ασκούν τα καθήκοντα των δημοσίων αξιωμάτων όταν κληθούν σε αυτά· οπότε γίνεται ευθύνη τους η διατήρηση της ειρήνης και της δικαιοσύνης,2 σύμφωνα με τους υγιείς νόμους κάθε βασιλείας και κάθε πολιτείας, ώστε για το σκοπό αυτό, μπορούν νομίμως, υπό της Καινής Διαθήκης, να διεξάγουν πόλεμο όταν αυτό κριθεί δίκαιο και απαραίτητο.3

2 Β΄ Σαμουήλ 23:3, Ψαλμός 82:3-4

3 Λουκάν 3:14

 

Παράγραφος 3. Καθώς οι πολιτικοί κυβερνήτες έχουν εγκαθιστεί από τον Θεό για τους προαναφερθείς λόγους, πρέπει να υποτασσόμαστε σε όλες τις νόμιμες εντολές τους, για χάρη του Κυρίου και της συνείδησης, όχι μόνο για να αποφύγουμε την τιμωρία·4 και πρέπει να κάνουμε παρακλήσεις και προσευχές για τους βασιλιάδες και όλους που είναι στην εξουσία, ώστε υποταγμένοι σε αυτούς, να μπορούμε να ζούμε βίο ήρεμο και ήσυχο με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα.5

4 Ρωμαίους 13:5-7, Α΄ Πέτρου 2:17

5 Α΄ Τιμόθεον 2:1-2

Ρωμαίους 13:1-4
1ΚΑΘΕ ψυχή ας υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες· επειδή, δεν υπάρχει εξουσία, παρά μονάχα από τον Θεό· και οι υπάρχουσες εξουσίες, είναι ταγμένες από τον Θεό.
2Ώστε, εκείνος που εναντιώνεται στην εξουσία, εναντιώνεται στη διαταγή τού Θεού· κι αυτοί που εναντιώνονται θα πάρουν επάνω τους καταδίκη.
3Επειδή, οι άρχοντες δεν είναι φόβος για τα αγαθά έργα, αλλά για τα κακά. Θέλεις, όμως, να μη φοβάσαι την εξουσία; Κάνε το καλό, και θα έχεις έπαινο απ' αυτή·
4επειδή, [ο άρχοντας] είναι υπηρέτης τού Θεού σε σένα για το καλό. Αν, όμως, κάνεις το κακό, να φοβάσαι· για τον λόγο ότι, δεν φοράει μάταια τη μάχαιρα· επειδή, είναι υπηρέτης τού Θεού, εκδικητής, για [να εκτελεί] την οργή ενάντια σ' εκείνον που κάνει το κακό.
Β΄ Σαμουήλ 23:3
3Ο Θεός τού Ισραήλ μού είπε, ο Βράχος τού Ισραήλ μίλησε, και είπε: Αυτός που εξουσιάζει επάνω σε ανθρώπους, [ας είναι] δίκαιος, εξουσιάζοντας με φόβο Θεού·
Ψαλμός 82:3-4
3Κρίνετε τον φτωχό και τον ορφανό· πράξτε δικαιοσύνη στον θλιμμένο και τον πένητα.
4δλευθερώνετε τον φτωχό και τον πένητα· λυτρώνετέ [τον] από χέρι ασεβών.
Λουκάν 3:14
14Τον ρωτούσαν ακόμα και οι στρατιωτικοί, λέγοντας: Κι εμείς τι θα κάνουμε; Και τους είπε: Μη εκβιάσετε κανέναν, ούτε να συκοφαντήσετε· και αρκείστε στις αποδοχές σας.
Ρωμαίους 13:5-7
5Γι' αυτό, [είναι] ανάγκη να υποτάσσεστε, όχι μονάχα για την οργή, αλλά και για τη συνείδηση.
6Δεδομένου ότι, γι' αυτό πληρώνετε και φόρους· επειδή, είναι υπηρέτες τού Θεού, καθώς ενασχολούνται ειδικά μ' αυτό.
7Αποδώστε, λοιπόν, σε όλους εκείνα που οφείλετε: Σε όποιον [οφείλετε] τον φόρο, τον φόρο· σε όποιον [οφείλετε] τον δασμό, τον δασμό· σε όποιον [οφείλετε] τον φόβο, τον φόβο· σε όποιον [οφείλετε] την τιμή, την τιμή.
Α΄ Πέτρου 2:17
17Όλους να [τους] τιμήσετε· την αδελφότητα να αγαπάτε· τον Θεό να φοβάστε· τον βασιλιά να τιμάτε.
Α΄ Τιμόθεον 2:1-2
1ΠΑΡΑΚΑΛΩ, λοιπόν, πρώτα απ' όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες, για όλους τούς ανθρώπους,
2για βασιλιάδες, και όλους εκείνους που είναι σε αξιώματα, ώστε να ζούμε βίο ατάραχο και ήσυχο με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα.