Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 27

 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

 

Παράγραφος 1. Όλοι οι άγιοι είναι ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό, την Κεφαλή τους, μέσω του Πνεύματός Του και της πίστης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται ένα πρόσωπο μαζί Του, αλλά έχουν κοινωνία με τις χάρες, τα πάθη, τον θάνατο, την ανάσταση, και τη δόξα Του·1 και καθώς είναι ενωμένοι μεταξύ τους εν αγάπη, μοιράζονται ο ένας με τον άλλο τα χαρίσματα τους και τις χάρες τους,2 και είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν αυτά τα καθήκοντα, δημόσια και ιδιωτικά, εν τάξει, ώστε να προωθήσουν το αμοιβαίο τους καλό, τόσο σε πνευματικό όσο και σε εγκόσμιο επίπεδο.3

1 Ιωάννην 1:3, Ιωάννην 1:16, Φιλιππησίους 3:10, Ρωμαίους 6:5-6

2 Εφεσίους 4:15-16, Α΄ Κορινθίους 12:7, Α΄ Κορινθίους 3:21-23

3 Α΄ Θεσσαλονικείς 5:11,14, Ρωμαίους 1:12, Α΄ Ιωάννη 3:17-18, Γαλάτες 6:10

 

Παράγραφος 2. Με την ομολογία της πίστης τους, οι άγιοι δεσμεύονται να διατηρήσουν μια ιερή συντροφικότητα και κοινωνία στη λατρεία του Θεού, και στην εκτέλεση άλλων πνευματικών υπηρεσιών, οι οποίες προωθούν την αμοιβαία εποικοδόμησή τους·4 όπως επίσης και δεσμεύονται να ανακουφίζουν ο ένας τον άλλο σε εγκόσμια ζητήματα ανάλογα με τις διάφορες ικανότητές τους και τις ανάγκες τους.5 Σύμφωνα με τους κανόνες του ευαγγελίου, αυτή η κοινωνία αν και ισχύει ιδιαίτερα για τις οικογενειακές σχέσεις6 και την εκκλησία των αγίων,7 θα πρέπει να επεκτείνεται, όταν ο Θεός δίνει τη δυνατότητα, σε όλον τον οίκο της πίστης, σε όλους εκείνους που σε κάθε γωνία της γης επικαλούνται το όνομα του Κυρίου Ιησού· ωστόσο, η κοινωνία του ενός αγίου με τον άλλο, δεν αφαιρεί και δεν παραβιάζει τον τίτλο κυριότητας ή ιδιοκτησίας, που έχει κάθε άνθρωπος για τα αγαθά και τα υπάρχοντά του.8

4 Εβραίους 10:24-25, Εβραίους 3:12-13

5 Πράξεις 11:29-30

6 Εφεσίους 6:4

7 Α΄ Κορινθίους 12:14-27

8 Πράξεις 5:4, Εφεσίους 4:28

Ιωάννην 1:3
3Όλα έγιναν διαμέσου αυτού· και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει.
Ιωάννην 1:16
16Και όλοι εμείς λάβαμε από το πλήρωμά του, και χάρη επάνω σε χάρη.
Φιλιππησίους 3:10
10για να γνωρίσω αυτόν, και τη δύναμη της ανάστασής του, και την κοινωνία των παθημάτων του, συμμορφούμενος με τον θάνατό του·
Ρωμαίους 6:5-6
5Επειδή, αν έχουμε γίνει σύμφυτοι [μαζί του] ως προς την ομοιότητα του θανάτου του, κατά συνέπεια θα είμαστε και [ως προς την ομοιότητα] της ανάστασης·
6γνωρίζοντας τούτο, ότι ο παλιός μας άνθρωπος συσταυρώθηκε, για να καταργηθεί το σώμα τής αμαρτίας, ώστε να μη είμαστε πλέον δούλοι τής αμαρτίας.
Εφεσίους 4:15-16
15αλλά, ζώντας την αλήθεια με αγάπη, να αυξηθούμε σ' αυτόν σε όλα, αυτός που είναι η κεφαλή, ο Χριστός·
16από τον οποίο ολόκληρο το σώμα, καθώς συναρμολογείται και καθώς συνδέεται με κάθε συνάφεια των μελών που συνεργούν, σύμφωνα με την ανάλογη ενέργεια καθενός μέρους ξεχωριστά, κάνει την αύξηση του σώματος, για τη δική του οικοδομή, με αγάπη.
Α΄ Κορινθίους 12:7
7Σε κάθε έναν, όμως, δίνεται η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον.
Α΄ Κορινθίους 3:21-23
21Ώστε, κανένας ας μη καυχάται σε ανθρώπους· επειδή, τα πάντα είναι δικά σας·
22είτε ο Παύλος είτε ο Απολλώς είτε ο Κηφάς είτε ο κόσμος είτε η ζωή είτε ο θάνατος είτε τα παρόντα είτε τα μέλλοντα· τα πάντα είναι δικά σας·
23κι εσείς είστε τού Χριστού· ο δε Χριστός [είναι] τού Θεού.
Α΄ Θεσσαλονικείς 5:11,14
11Γι' αυτό, παρηγορείτε ο ένας τον άλλον, και οικοδομείτε ο ένας τον άλλον, όπως και κάνετε.
14Σας παρακαλούμε, μάλιστα, αδελφοί, νουθετείτε τούς ατάκτους, παρηγορείτε τούς ολιγόψυχους, στηρίζετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς όλους.
Ρωμαίους 1:12
12κι αυτό είναι, το να συμπαρηγορηθώ ανάμεσά σας με την κοινή πίστη, και τη δική σας και τη δική μου.
Α΄ Ιωάννη 3:17-18
17Και αν κάποιος έχει την υλική ευχέρεια του βίου τού κόσμου και βλέπει τον αδελφό του να έχει ανάγκη, κλείσει όμως τα σπλάχνα του απέναντί του, πώς η αγάπη τού Θεού μπορεί να μένει μέσα του;
18Παιδάκια μου, μη αγαπάμε με λόγια ούτε με [τη] γλώσσα, αλλά με έργα και αλήθεια.
Γαλάτες 6:10
10Επομένως, λοιπόν, ενόσω έχουμε καιρό, ας εργαζόμαστε το καλό σε όλους, μάλιστα δε στους οικείους τής πίστης.
Εβραίους 10:24-25
24και ας φροντίζουμε ο ένας για τον άλλον, παρακινώντας σε αγάπη και καλά έργα·
25μη αφήνοντας το να συνερχόμαστε μαζί, όπως είναι συνήθεια σε μερικούς, αλλά προτρέποντας ο ένας τον άλλον· και μάλιστα, τόσο περισσότερο, όσο βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα.
Εβραίους 3:12-13
12Προσέχετε, αδελφοί, να μη υπάρχει σε κανέναν από σας πονηρή καρδιά απιστίας, ώστε κάποιος να αποστατήσει από τον ζωντανό Θεό·
13αλλά, προτρέπετε ο ένας τον άλλον κάθε μία ημέρα ξεχωριστά, ενόσω ονομάζεται το «σήμερα»· για να μη σκληρυνθεί κάποιος από σας από την απάτη τής αμαρτίας·
Πράξεις 11:29-30
29Γι' αυτό, οι μαθητές αποφάσισαν κάθε ένας απ' αυτούς, κατά τη δική του κατάσταση, να στείλουν βοήθεια στους αδελφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία·
30πράγμα που έκαναν, στέλνοντάς την προς τους πρεσβύτερους, διαμέσου τού Βαρνάβα και του Σαύλου.
Εφεσίους 6:4
4Και οι πατέρες, μη παροργίζετε τα παιδιά σας, αλλά να τα ανατρέφετε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου.
Α΄ Κορινθίους 12:14-27
14Επειδή, το σώμα δεν είναι ένα μέλος, αλλά πολλά.
15Αν το πόδι πει: Επειδή δεν είμαι χέρι, δεν είμαι από το σώμα· γι' αυτό, τάχα, δεν είναι από το σώμα;
16Και αν το αυτί πει: Επειδή δεν είμαι μάτι, δεν είμαι από το σώμα· γι' αυτό, τάχα, δεν είναι από το σώμα;
17Αν ολόκληρο το σώμα [είναι] μάτι, πού [είναι] η ακοή; Αν ολόκληρο [το σώμα είναι] ακοή, πού [είναι] η όσφρηση;
18Αλλά, τώρα, ο Θεός έβαλε τα μέλη το κάθε ένα απ' αυτά στο σώμα, όπως θέλησε.
19Αν, όμως, όλα ήσαν ένα μέλος, πού [είναι] το σώμα;
20Αλλά, τώρα μεν, [είναι] πολλά μέλη, όμως ένα σώμα.
21Και δεν μπορεί το μάτι να πει στο χέρι: Δεν σε έχω ανάγκη· ή, πάλι, το κεφάλι να πει στα πόδια: Δεν σας έχω ανάγκη.
22Αλλά, πολύ περισσότερο, τα μέλη τού σώματος, που φαίνοντα ότι είναι ασθενέστερα, αυτά είναι αναγκαία·
23και εκείνα που νομίζουμε ότι είναι με λιγότερη τιμή στο σώμα, σ' αυτά αποδίδουμε περισσότερη τιμή· και τα άσχημα [μέλη] μας έχουν περισσότερη ευσχημοσύνη.
24Και τα ευσχήμονα [μέλη] μας δεν έχουν ανάγκη. Αλλά, ο Θεός συγκέρασε το σώμα, δίνοντας περισσότερη τιμή στο ευτελέστερο,
25για να μη είναι σχίσμα μέσα στο σώμα, αλλά τα μέλη να φροντίζουν εξίσου, το ένα για το άλλο, προς το συμφέρον τους.
26Και είτε ένα μέλος πάσχει, όλα τα μέλη συμπάσχουν· είτε ένα μέλος τιμάται, όλα τα μέλη χαίρονται μαζί.
27Κι εσείς είστε σώμα τού Χριστού, και μέλη κατά μέρος.
Πράξεις 5:4
4Ενώ έμενε [απούλητο], δεν ήταν δικό σου; Και όταν πουλήθηκε, δεν ήταν στην εξουσία σου; Γιατί έβαλες μέσα στην καρδιά σου αυτό το πράγμα; Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό.
Εφεσίους 4:28
28Αυτός που κλέβει, ας μη κλέβει πλέον, αλλά μάλλον ας κοπιάζει δουλεύοντας με τα χέρια [του] το καλό, για να έχει να μεταδίδει σ' εκείνον που έχει ανάγκη.