Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 28

 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

 

Παράγραφος 1. Το βάπτισμα και το δείπνο του Κυρίου είναι διατάγματα που έχουν οριστεί ρητά και κυριαρχικά από τον Κύριο Ιησού, τον μοναδικό νομοθέτη, και πρέπει να συνεχιστούν στην εκκλησία Του ως το τέλος του κόσμου.1

1 Ματθαίον 28:19-20, Α΄ Κορινθίους 11:26

 

Παράγραφος 2. Αυτά τα ιερά διατάγματα πρέπει να χορηγούνται μόνο από εκείνους που έχουν τα προσόντα και έχουν κληθεί σε αυτό, σύμφωνα με το διορισμό του Χριστού.2

2 Ματθαίον 28:19, Α΄ Κορινθίους 4:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ματθαίον 28:19-20
19Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
20διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε σας· και δέστε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Αμήν.
Α΄ Κορινθίους 11:26
26Επειδή, όσες φορές αν τρώτε το άρτον τούτον, και πίνετε το ποτήρι τούτο, τον θάνατο του Κυρίου εξαγγέλλετε, μέχρι την έλευσή του.
Ματθαίον 28:19
19Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
Α΄ Κορινθίους 4:1
1Έτσι ας μας θεωρεί κάθε άνθρωπος, ως υπηρέτες τού Χριστού, και οικονόμους των μυστηρίων τού Θεού.