Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 31

 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ,

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

 

Παράγραφος 1. Τα σώματα των ανθρώπων μετά το θάνατο επιστρέφουν στη σκόνη και υποφέρουν φθορά·1 αλλά οι ψυχές τους, που ούτε πεθαίνουν ούτε κοιμούνται, έχοντας μια αθάνατη ουσία, αμέσως επιστρέφουν στον Θεό που τις έδωσε.2 Οι ψυχές των δικαίων, των οποίων η αγιότητα τότε τελειοποιείται, λαμβάνονται στον παράδεισο, όπου είναι με τον Χριστό, και βλέπουν το πρόσωπο του Θεού στο φως και στη δόξα, αναμένοντας την πλήρη λύτρωση των σωμάτων τους·3 και οι ψυχές των ασεβών ρίχνονται στην κόλαση· όπου παραμένουν μέσα σε βάσανα και απόλυτο σκοτάδι, και διατηρούνται για την κρίση της μεγάλης ημέρας.4 Οι ψυχές που έχουν διαχωριστεί από το σώμα τους βρίσκονται σε ένα από αυτά τα δύο μέρη, αφού η Γραφή δεν αναγνωρίζει κάνενα άλλο.

1 Γένεση 3:19, Πράξεις 13:36

2 Εκκλησιαστής 12:7

3 Λουκάν 23:43, Β΄ Κορινθίους 5:1,6, Β΄ Κορινθίους 5:8, Φιλιππησίους 1:23, Εβραίους 12:23

4 Ιούδα 1:6-7, Α΄ Πέτρου 3:19, Λουκάν 16:23-24

 

Παράγραφος 2. Την έσχατη ημέρα, οι άγιοι που βρίσκονται εν ζωή δεν θα κοιμηθούν, αλλά θα αλλάξουν·5 και όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν με τα ίδια ακριβώς σώματά τους, και όχι άλλα·6 αν και με διαφορετικές ιδιότητες, και θα είναι ενωμένα και πάλι με τις ψυχές τους για πάντα.7

5 Α΄ Κορινθίους 15:51-52, Α΄ Θεσσαλονικείς 4:17

6 Ιώβ 19:26-27

7 Α΄ Κορινθίους 15:42-43

 

Παράγραφος 3. Τα σώματα των αδίκων, με τη δύναμη του Χριστού, θα αναστηθούν σε ατιμία· τα σώματα των δικαίων, με το Πνεύμα Του, θα αναστηθούν σε τιμή, και θα γίνουν σύμμορφα με το δικό Του ένδοξο σώμα.8

8 Πράξεις 24:15, Ιωάννην 5:28-29, Φιλιππησίους 3:21

 

Γένεση 3:19
19με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρως το ψωμί [σου], μέχρις ότου επιστρέψεις στη γη, από την οποία πάρθηκες· επειδή, γη είσαι και σε γη θα επιστρέψεις.
Πράξεις 13:36
36Επειδή, ο μεν Δαβίδ, αφού υπηρέτησε τη βουλή τού Θεού μέσα στη γενεά του, κοιμήθηκε, και προστέθηκε στους πατέρες του, και είδε φθορά.
Εκκλησιαστής 12:7
7και επιστρέψει το χώμα στη γη, όπως ήταν, και το πνεύμα επιστρέψει στον Θεό, που το έδωσε.
Λουκάν 23:43
43Και ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: Σε διαβεβαιώνω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο.
Β΄ Κορινθίους 5:1,6
1Ξέρουμε, βέβαια, ότι, αν η επίγεια οικία τού σκηνώματός μας χαλάσει, έχουμε από τον Θεό οικοδομή, οικία αχειροποίητη, αιώνια, στους ουρανούς.
6Έχοντας, λοιπόν, πάντοτε το θάρρος, και ξέροντας, ότι ενόσω κατοικούμε μέσα στο σώμα, κατοικούμε μακριά από τον Κύριο·
Β΄ Κορινθίους 5:8
8έχουμε, όμως, θάρρος, και επιθυμούμε να αναχωρήσουμε μάλλον από το σώμα, και να κατοικήσουμε κοντά στον Κύριο.
Φιλιππησίους 1:23
23επειδή, στενοχωρούμαι από τα δύο, έχοντας μεν την επιθυμία να αναχωρήσω, και να είμαι με τον Χριστό· δεδομένου ότι, [είναι] πολύ πλέον καλύτερα·
Εβραίους 12:23
23σε πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων, που έχουν καταγραφεί στους ουρανούς, και στον Θεό, [που είναι] ο κριτής όλων, και σε πνεύματα δικαίων, οι οποίοι έλαβαν την τελειότητα·
Ιούδα 1:6-7
6και αγγέλους, οι οποίοι δεν φύλαξαν το δικό τους αξίωμα, αλλά εγκατέλειψαν το ίδιο [τους] κατοικητήριο, τους φύλαξε με παντοτινά δεσμά κάτω από το σκοτάδι, για την κρίση τής μεγάλης ημέρας·
7όπως τα Σόδομα και τα Γόμορρα, και οι ολόγυρα απ' αυτές πόλεις, που, κατά τον ίδιο τρόπο μ' αυτούς, παραδόθηκαν στην πορνεία, και ακολούθησαν πίσω από άλλη σάρκα, αποτελούν μπροστά [μας] παράδειγμα, που πρόκειται να τιμωρηθούν με την αιώνια φωτιά.
Α΄ Πέτρου 3:19
19με το οποίο, αφού πορεύτηκε, κήρυξε και προς τα πνεύματα που [ήσαν] στη φυλακή,
Λουκάν 16:23-24
23Και μέσα στον άδη, καθώς ύψωσε τα μάτια του, ενώ βρισκόταν μέσα σε βάσανα, βλέπει από μακριά τον Αβραάμ, και τον Λάζαρο στην αγκαλιά του·
24κι αυτός, αφού φώναξε, είπε: Πατέρα Αβραάμ, ελέησέ με, και στείλε τον Λάζαρο, για να βουτήξει την άκρη τού δαχτύλου του στο νερό, και να δροσίσει τη γλώσσα μου· επειδή, βασανίζομαι μέσα σε τούτη τη φλόγα.
Α΄ Κορινθίους 15:51-52
51Δέστε, ένα μυστήριο λέω προς εσάς· όλοι μεν δεν θα κοιμηθούμε, όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε,
52σε μια στιγμή, σε [χρόνο] ανοιγοκλεισίματος του ματιού, στην έσχατη σάλπιγγα· επειδή, θα σαλπίσει, και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι, κι εμείς θα μεταμορφωθούμε.
Α΄ Θεσσαλονικείς 4:17
17έπειτα, εμείς που ζούμε, όσοι απομένουμε, θα αρπαχτούμε μαζί τους, ταυτόχρονα, με σύννεφα σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα· και έτσι, θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο.
Ιώβ 19:26-27
26και αφού, ύστερα από το δέρμα μου, αυτό [το σώμα] θα φθαρεί, [πάλι] με τη σάρκα μου θα δω τον Θεό·
27τον οποίο εγώ ο ίδιος θα δω, και θα θωρήσουν τα μάτια μου, και όχι άλλος· τα νεφρά μου λιώνουν μέσα στον κόρφο μου.
Α΄ Κορινθίους 15:42-43
42Έτσι και η ανάσταση των νεκρών· σπέρνεται με φθορά, ανασταίνεται με αφθαρσία·
43σπέρνεται χωρίς τιμή, ανασταίνεται με δόξα· σπέρνεται με ασθένεια, ανασταίνεται με δύναμη·
Πράξεις 24:15
15έχοντας ελπίδα στον Θεό, την οποία κι αυτοί οι ίδιοι προσμένουν, ότι πρόκειται να γίνει ανάσταση των νεκρών, και δικαίων και αδίκων.
Ιωάννην 5:28-29
28Μη θαυμάζετε γι' αυτό· επειδή, έρχεται ώρα, κατά την οποία, όλοι εκείνοι που είναι μέσα στα μνήματα, θα ακούσουν τη φωνή του·
29και θα βγουν έξω εκείνοι που έπραξαν τα αγαθά, σε ανάσταση ζωής· εκείνοι δε που έπραξαν τα φαύλα, σε ανάσταση κρίσης.
Φιλιππησίους 3:21
21ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα τής ταπείνωσής μας, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα τής δόξας του, σύμφωνα με την ενέργεια με την οποία μπορεί και να υποτάξει τα πάντα στον εαυτό του.