Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 32

 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

 

Παράγραφος 1. Ο Θεός έχει ορίσει μία ημέρα στην οποία θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, μέσω του Ιησού Χριστού·1 στον Οποίο έχει δωθεί από τον Πατέρα κάθε εξουσία και κρίση. Εκείνη την ημέρα δεν θα κριθούν μόνο οι αποστάτες άγγελοι,2 αλλά όλοι οι άνθρωποι που έχουν ζήσει επάνω στη γη θα εμφανιστούν μπροστά στο βήμα του Χριστού για να δώσουν λογαριασμό για τις σκέψεις τους, τα λόγια τους, και τις πράξεις τους, και για να λάβουν σύμφωνα με εκείνα που έπραξαν διαμέσου τού σώματος, είτε αγαθό είτε κακό.3

1 Πράξεις 17:31, Ιωάννην 5:22,27

2 Α΄ Κορινθίους 6:3, Ιούδα 1:6

3 Β΄ Κορινθίους 5:10, Εκκλησιαστής 12:14, Ματθαίον 12:36, Ρωμαίους 14:10,12, Ματθαίον 25:32-46

 

Παράγραφος 2. Ο σκοπός του Θεού στο διορισμό της ημέρας της κρίσης, είναι για τη φανέρωση της δόξας τού ελέους Του, στην αιώνια σωτηρία των εκλεκτών· και της δικαιοσύνης Του, στην αιώνια καταδίκη αυτών που έχουν απορριφθεί, οι οποίοι είναι κακοί και ανυπάκουοι.4 Εκείνη την ημέρα οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή, και θα λάβουν το πλήρωμα της χαράς και της δόξας ως αιώνια ανταμοιβή, στην παρουσία του Κυρίου· αλλά οι ασεβείς, που δεν γνωρίζουν τον Θεό, και δεν υπακούουν το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, θα σταλούν σε αιώνια βάσανα,5 και θα τιμωρηθούν με αιώνιο όλεθρο από το πρόσωπο του Κυρίου, και από τη δόξα τής δύναμής Του.6

4 Ρωμαίους 9:22-23

5 Ματθαίον 25:21,34, Β΄ Τιμόθεον 4:8

6 Ματθαίον 25:46, Μάρκον 9:48, Β΄ Θεσσαλονικείς 1:7-10

 

Παράγραφος 3. Όπως ο Χριστός μάς θέλει πεπεισμένους ότι σίγουρα θα υπάρξει ημέρα της κρίσης, τόσο για να αποτρέψει όλους τους ανθρώπους από την αμαρτία,7 και για την μεγαλύτερη παρηγοριά των ευσεβών στις αντιξοότητές τους,8 έτσι επίσης έχει κρατήσει μυστική την ημερομηνία της ημέρας, ώστε οι άνθρωποι να αποτινάξουν κάθε σαρκική ασφάλεια, και πάντα να αγρυπνούν γιατί δεν γνωρίζουν ποια ώρα θα έρθει ο Κύριος,9 και να είναι πάντοτε προετοιμασμένοι να πούνε, Έλα Κύριε Ιησού· έλα ταχέως.10 Αμήν.

7 Β΄ Κορινθίους 5:10-11

8 Β΄ Θεσσαλονικείς 1:5-7

9 Μάρκον 13:35-37, Λουκάν 12:35-40

10 Αποκάλυψη 22:20

 

Πράξεις 17:31
31επειδή, προσδιόρισε ημέρα, κατά την οποία πρόκειται να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, διαμέσου ενός άνδρα, που τον διόρισε, και έδωσε γι' αυτό βεβαίωση σε όλους, ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς.
Ιωάννην 5:22,27
22Δεδομένου ότι, ούτε ο Πατέρας κρίνει κανέναν, αλλά στον Υιό έδωσε όλη την κρίση·
27και εξουσία έδωσε σ' αυτόν να κάνει και κρίση, επειδή είναι Υιός ανθρώπου.
Α΄ Κορινθίους 6:3
3Δεν ξέρετε ότι θα κρίνουμε αγγέλους; Πόσο μάλλον βιοτικά [πράγματα];
Ιούδα 1:6
6και αγγέλους, οι οποίοι δεν φύλαξαν το δικό τους αξίωμα, αλλά εγκατέλειψαν το ίδιο [τους] κατοικητήριο, τους φύλαξε με παντοτινά δεσμά κάτω από το σκοτάδι, για την κρίση τής μεγάλης ημέρας·
Β΄ Κορινθίους 5:10
10Επειδή, πρέπει όλοι να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα τού Χριστού, ώστε κάθε ένας να ανταμειφθεί σύμφωνα με εκείνα που έπραξε διαμέσου τού σώματος, είτε αγαθό είτε κακό.
Εκκλησιαστής 12:14
14Επειδή, ο Θεός θα φέρει σε κρίση κάθε έργο, και κάθε κρυφό [πράγμα], είτε αγαθό είτε πονηρό.
Ματθαίον 12:36
36Σας λέω δε ότι, για κάθε αργόν λόγο, που θα μιλούσαν οι άνθρωποι, θα λογοδοτήσουν γι' αυτόν κατά την ημέρα τής κρίσης.
Ρωμαίους 14:10,12
10Εσύ, όμως, γιατί κρίνεις τον αδελφό σου; Ή, κι εσύ, γιατί εξουθενώνεις τον αδελφό σου; Επειδή, όλοι εμείς θα παρασταθούμε στο βήμα τού Χριστού.
12Άρα, λοιπόν, κάθε ένας από μας θα δώσει λόγο για τον εαυτό του στον Θεό.
Ματθαίον 25:32-46
32Και μπροστά του θα συγκεντρωθούν όλα τα έθνη· και θα τους χωρίσει από αναμεταξύ τους, όπως ο ποιμένας χωρίζει τα πρόβατα από τα ερίφια.
33Και τα μεν πρόβατα θα [τα] στήσει από τα δεξιά του, ενώ τα ερίφια από τα αριστερά.
34Τότε, ο βασιλιάς θα πει σ' αυτούς που [θα είναι] από τα δεξιά του: Ελάτε, οι ευλογημένοι τού Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία, που είναι ετοιμασμένη σε σας από τη δημιουργία τού κόσμου·
35επειδή, πείνασα, και μου δώσατε να φάω· δίψασα και μου δώσατε να πιω· ξένος ήμουν, και με φιλοξενήσατε·
36γυμνός ήμουν, και με ντύσατε· ασθένησα, και με επισκεφθήκατε· σε φυλακή ήμουν, και ήρθατε σε μένα.
37Τότε, οι δίκαιοι θα του απαντήσουν, λέγοντας: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς, και σε θρέψαμε; Ή, να διψάς, και σου δώσαμε να πιεις;
38Και πότε σε είδαμε ξένον, και σε φιλοξενήσαμε; Ή, γυμνόν, και σε ντύσαμε;
39Και πότε σε είδαμε ασθενή ή σε φυλακή, και ήρθαμε σε σένα;
40Και απαντώντας ο βασιλιάς, θα τους πει: Σας διαβεβαιώνω, καθόσον [το αυτό] κάνατε σε έναν από τούτους τούς ελάχιστους αδελφούς μου, [το] κάνατε σε μένα.
41Τότε, θα πει και σ' εκείνους που [θα είναι] από τα αριστερά: Πηγαίνετε από μένα, οι καταραμένοι, στην αιώνια φωτιά, που είναι ετοιμασμένη για τον διάβολο και για τους αγγέλους του.
42Επειδή, πείνασα, και δεν μου δώσατε να φάω· δίψασα και δεν μου δώσατε να πιω·
43ξένος ήμουν, και δεν με φιλοξενήσατε· γυμνός, και δεν με ντύσατε· ασθενής και σε φυλακή, και δεν με επισκεφθήκατε.
44Τότε, θα του απαντήσουν κι αυτοί, λέγοντας: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς ή ξένον ή γυμνόν ή ασθενή ή σε φυλακή, και δεν σε υπηρετήσαμε;
45Τότε, θα τους απαντήσει, λέγοντας: Σας διαβεβαιώνω, καθόσον δεν [το] κάνατε [αυτό] σε έναν από τούτους τούς ελάχιστους, δεν [το] κάνατε ούτε σε μένα.
46Και θα αποχωρήσουν, αυτοί μεν σε αιώνια κόλαση· ενώ οι δίκαιοι σε αιώνια ζωή.
Ρωμαίους 9:22-23
22Και τι, αν ο Θεός, θέλοντας να δείξει την οργή του και να κάνει γνωστή τη δύναμή του, υπέφερε με πολλή μακροθυμία σκεύη οργής καταρτισμένα σε απώλεια;
23Και για να γνωστοποιήσει τον πλούτο τής δόξας του σε σκεύη ελέους, που προετοίμασε για δόξα,
Ματθαίον 25:21,34
21Και ο κύριός του είπε σ' αυτόν: Εύγε, δούλε αγαθέ, και πιστέ· στα λίγα φάνηκες πιστός, επάνω σε πολλά θα σε καταστήσω· μπες μέσα στη χαρά τού κυρίου σου.
34Τότε, ο βασιλιάς θα πει σ' αυτούς που [θα είναι] από τα δεξιά του: Ελάτε, οι ευλογημένοι τού Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία, που είναι ετοιμασμένη σε σας από τη δημιουργία τού κόσμου·
Β΄ Τιμόθεον 4:8
8τώρα, πλέον, μου απομένει το στεφάνι τής δικαιοσύνης, το οποίο ο Κύριος θα μου αποδώσει κατά την ημέρα εκείνη, ο δίκαιος κριτής· και όχι μονάχα σε μένα, αλλά και σε όλους όσους επιποθούν την επιφάνειά του.
Ματθαίον 25:46
46Και θα αποχωρήσουν, αυτοί μεν σε αιώνια κόλαση· ενώ οι δίκαιοι σε αιώνια ζωή.
Μάρκον 9:48
48όπου «το σκουλήκι τους δεν πεθαίνει, και η φωτιά δεν σβήνει».
Β΄ Θεσσαλονικείς 1:7-10
7σε σας, όμως, που θλίβεστε, άνεση μαζί μας, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό μαζί με τους αγγέλους τής δύναμής του,
8μέσα σε φλόγα φωτιάς, κάνοντας εκδίκηση σ' αυτούς που δεν γνωρίζουν τον Θεό, και σ' αυτούς που δεν υπακούν στο ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού·
9οι οποίοι θα τιμωρηθούν με αιώνιο όλεθρο από το πρόσωπο του Κυρίου, και από τη δόξα τής δύναμής του,
10όταν έρθει να ενδοξαστεί ανάμεσα στους αγίους του, και να θαυμαστεί ανάμεσα σε όλους που τον πιστεύουν, (επειδή, εσείς πιστέψατε στη μαρτυρία μας), κατά την ημέρα εκείνη.
Β΄ Κορινθίους 5:10-11
10Επειδή, πρέπει όλοι να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα τού Χριστού, ώστε κάθε ένας να ανταμειφθεί σύμφωνα με εκείνα που έπραξε διαμέσου τού σώματος, είτε αγαθό είτε κακό.
11Ξέροντας, λοιπόν, τον φόβο τού Κυρίου, πείθουμε μεν τους ανθρώπους, στον Θεό, όμως, είμαστε φανεροί· ελπίζω, μάλιστα, ότι και στις συνειδήσεις σας είμαστε φανεροί.
Β΄ Θεσσαλονικείς 1:5-7
5[που είναι] ένδειξη της δίκαιης κρίσης τού Θεού για να αξιωθείτε τής βασιλείας τού Θεού, χάρη τής οποίας και πάσχετε.
6Επειδή, [είναι] δίκαιο μπροστά στον Θεό να ανταποδώσει θλίψη σε όσους σας θλίβουν·
7σε σας, όμως, που θλίβεστε, άνεση μαζί μας, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό μαζί με τους αγγέλους τής δύναμής του,
Μάρκον 13:35-37
35Αγρυπνείτε, λοιπόν· (επειδή, δεν ξέρετε πότε έρχεται ο κύριος του σπιτιού: Το δειλινό ή τα μεσάνυχτα ή όταν λαλεί ο πετεινός ή το πρωί)·
36μήπως και, όταν έρθει ξαφνικά, σας βρει να κοιμάστε.
37Και όσα λέω προς εσάς, τα λέω προς όλους: Αγρυπνείτε.
Λουκάν 12:35-40
35Ας είναι οι οσφύες σας περιζωσμένες, και τα λυχνάρια αναμμένα·
36κι εσείς, όμοιοι με ανθρώπους που προσμένουν τον κύριό τους, πότε θα επιστρέψει από τους γάμους, για να του ανοίξουν αμέσως, όταν έρθει και κρούσει.
37Μακάριοι εκείνοι οι δούλοι, που, όταν έρθει ο κύριός τους, τους βρει να αγρυπνούν· σας διαβεβαιώνω ότι θα περιζωστεί, και θα τους καθίσει στο τραπέζι, και αφού έρθει στο μέσον, θα τους υπηρετήσει.
38Και αν έρθει κατά τη δεύτερη φυλακή [τής νύχτας], και κατά την τρίτη φυλακή [τής νύχτας] έρθει, και βρει έτσι, μακάριοι είναι οι δούλοι εκείνοι.
39Και να γνωρίζετε τούτο, ότι, αν ο οικοδεσπότης ήξερε ποια ώρα έρχεται ο κλέφτης, θα αγρυπνούσε, και δεν θα άφηνε να διανοιχτεί το σπίτι του.
40Κι εσείς, λοιπόν, γίνεστε έτοιμοι· επειδή, κατά την ώρα που δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός τού ανθρώπου.
Αποκάλυψη 22:20
20Λέει αυτός που δίνει μαρτυρία σ' αυτά: Ναι, έρχομαι γρήγορα. Αμήν. Ναι, έλα, Κύριε Ιησού.