Ο Βασιλιάς του Ισραήλ έρχεται στην πόλη Του

Λουκάν 19:28-40


Λουκάν 19:28-40
28Και αφού είπε αυτά, προχωρούσε ανεβαίνοντας στα Ιεροσόλυμα.
29Και καθώς πλησίασε στη Βηθφαγή και στη Βηθανία, κοντά στο βουνό που αποκαλείται των Ελαιών, έστειλε δύο από τους μαθητές του,
30λέγοντας: Πηγαίνετε στην απέναντι κωμόπολη· στην οποία μπαίνοντας θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, επάνω στο οποίο δεν κάθησε ποτέ κανένας άνθρωπος· λύστε το και φέρτε το.
31Και αν κάποιος σάς ρωτήσει: Γιατί [το] λύνετε; Έτσι θα πείτε σ' αυτόν, ότι: Ο Κύριος το έχει ανάγκη.
32Και οι απεσταλμένοι πήγαν, και βρήκαν όπως τους είχε πει.
33Και ενώ έλυναν το πουλάρι, οι ιδιοκτήτες του είπαν σ' αυτούς: Γιατί λύνετε το πουλάρι;
34Και εκείνοι είπαν: Ο Κύριος το έχει ανάγκη.
35Και το έφεραν στον Ιησού. Και αφού έρριξαν τα ιμάτιά τους επάνω στο πουλάρι, έβαλαν τον Ιησού και κάθησε επάνω του.
36Και ενώ πορευόταν, έστρωναν από κάτω τα ιμάτιά τους στον δρόμο.
37Και όταν πλησίαζε ήδη στην κατάβαση του βουνού των Ελαιών, άρχισε ολόκληρο το πλήθος των μαθητών χαίροντας να υμνούν τον Θεό μεγαλόφωνα για όλα τα θαύματα που είδαν,
38λέγοντας: Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς στο όνομα του Κυρίου· ειρήνη στον ουρανό, και δόξα εν υψίστοις.
39Και μερικοί από τους Φαρισαίους, [μέσα] από τον όχλο, του είπαν: Δάσκαλε, επίπληξε τους μαθητές σου.
40Και αποκρινόμενος είπε σ' αυτούς: Σας λέω ότι, αν αυτοί σωπάσουν, οι πέτρες θα φωνάξουν.