Ο διάβολος με ανάγκασε

Λουκάν 22:1-6

Λουκάν 22:1-6
1ΚΑΙ πλησίαζε η γιορτή των αζύμων, που λεγόταν Πάσχα.
2Και οι αρχιερείς και οι γραμματείς ζητούσαν πώς να τον θανατώσουν· επειδή, φοβόνταν τον λαό.
3Και ο σατανάς μπήκε μέσα στον Ιούδα, που ονομαζόταν Ισκαριώτης, ο οποίος ήταν από τον αριθμό των δώδεκα·
4και πήγε και μίλησε μαζί με τους αρχιερείς και τους στρατηγούς για το πώς να τον παραδώσει σ' αυτούς.
5Και χάρηκαν, και συμφώνησαν να του δώσουν ασήμι.
6Και έδωσε υπόσχεση· και ζητούσε ευκαιρία να τον παραδώσει σ' αυτούς, χωρίς θόρυβο.