Ο Θεάνθρωπος

Λουκάν 20:41-44


Λουκάν 20:41-44
41Και τους είπε: Πώς λένε για τον Χριστό ότι είναι γιος τού Δαβίδ;
42Και ο ίδιος ο Δαβίδ λέει στο βιβλίο των Ψαλμών: «Είπε ο Κύριος στον Κύριό μου: Κάθησε στα δεξιά μου,
43μέχρις ότου βάλω τους εχθρούς σου [για] υποπόδιο των ποδιών σου».
44Ο Δαβίδ, λοιπόν, τον ονομάζει Κύριο· πώς, όμως, είναι γιος του;