Ο Θεός εγένετο άνθρωπος

Ιωάννην 1:1-18

Ιωάννην 1:1-18
2Αυτός ήταν στην αρχή προς τον Θεό.
3Όλα έγιναν διαμέσου αυτού· και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει.
4Μέσα σ' αυτόν ήταν ζωή, και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων.
5Και το φως μέσα στο σκοτάδι φέγγει, και το σκοτάδι δεν το κατέλαβε.
6Υπήρξε ένας άνθρωπος αποσταλμένος από τον Θεό, που ονομαζόταν Ιωάννης.
7Αυτός ήρθε προς μαρτυρία, για να δώσει μαρτυρία σχετικά με το φως, για να πιστέψουν όλοι διαμέσου αυτού.
8Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά για να δώσει μαρτυρία σχετικά με το φως.
9Ήταν το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο.
10Ήταν μέσα στον κόσμο, και ο κόσμος έγινε διαμέσου αυτού· και ο κόσμος δεν τον γνώρισε.
11Στα δικά του ήρθε, και οι δικοί του δεν τον δέχθηκαν.
12Όσοι, όμως, τον δέχθηκαν, σ' αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά τού Θεού, σ' αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του·
13οι οποίοι, όχι από αίματα ούτε από θέλημα σάρκας ούτε από θέλημα άνδρα, αλλά από τον Θεό γεννήθηκαν.
14Και ο Λόγος έγινε σάρκα, και κατοίκησε ανάμεσά μας, (και είδαμε τη δόξα του, δόξαν ως μονογενή από τον Πατέρα), γεμάτος χάρη και αλήθεια.
15Ο Ιωάννης δίνει μαρτυρία γι' αυτόν, και φώναξε, λέγοντας: Αυτός ήταν για τον οποίο είπα: Εκείνος που έρχεται πίσω από μένα είναι ανώτερός μου, επειδή ήταν πριν από μένα.
16Και όλοι εμείς λάβαμε από το πλήρωμά του, και χάρη επάνω σε χάρη.
17Επειδή, και ο νόμος δόθηκε διαμέσου τού Μωυσή· η χάρη, [όμως], και η αλήθεια έγινε διαμέσου τού Ιησού Χριστού.
18Κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό· ο Μονογενής Υιός, που είναι στην αγκαλιά τού Πατέρα, εκείνος τον φανέρωσε.