Ο φύλακας του αδελφού μου

Ιακώβου 5:19-20

Ιακώβου 5:19-20
19Αδελφοί, αν κάποιος ανάμεσά σας αποπλανηθεί από την αλήθεια, και κάποιος [άλλος] τον φέρει πίσω,
20ας ξέρει ότι, αυτός που έφερε πίσω έναν αμαρτωλό από την πλάνη τού δρόμου του, θα σώσει μια ψυχή από τον θάνατο, και θα σκεπάσει πλήθος αμαρτιών.