Ο χαρακτήρας της αγάπης, μέρος α΄

Α΄ Κορινθίους 13:4

Α΄ Κορινθίους 13:4
4Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί· η αγάπη δεν φθονεί· η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν υπερηφανεύεται,