Πίστη, αγάπη και ελπίδα

Α΄ Θεσσαλονικείς 1:2-3

Α΄ Θεσσαλονικείς 1:2-3
2Ευχαριστούμε τον Θεό πάντοτε για όλους εσάς και σας αναφέρουμε στις προσευχές μας,
3καθώς αδιάκοπα θυμόμαστε το έργο σας στην πίστη, και τον κόπο τής αγάπης, και την υπομονή τής ελπίδας τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μπροστά στον Θεό και Πατέρα μας·