Πιστός ο Θεός να αγιάσει

Α΄ Θεσσαλονικείς 5:23-28

Α΄ Θεσσαλονικείς 5:23-28
23Και ο ίδιος ο Θεός τής ειρήνης είθε να σας αγιάσει ολοκληρωτικά· και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας, και η ψυχή, και το σώμα, άμεμπτα στην παρουσία τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
24Πιστός [είναι] εκείνος ο οποίος σας καλεί, ο οποίος και θα [το] εκτελέσει.
25Αδελφοί, προσεύχεστε για μας.
26Χαιρετήστε όλους τούς αδελφούς με άγιο φίλημα.
27Σας ορκίζω στον Κύριο, να διαβαστεί η επιστολή σε όλους τούς αγίους αδελφούς.
28Η χάρη τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού [είθε να είναι] μαζί σας. Αμήν.