Σοφία και ο άνθρωπος με δύο ψυχές

Ιακώβου 1:5-8

Ιακώβου 1:5-8
5Αν, όμως, κάποιος από σας είναι ελλειπής σε σοφία, ας ζητάει από τον Θεό, που δίνει σε όλους πλούσια, και χωρίς να ονειδίζει· και θα του δοθεί.
6Ας ζητάει, όμως, με πίστη, χωρίς να διστάζει καθόλου· επειδή, αυτός που διστάζει μοιάζει με κύμα τής θάλασσας, που κινείται από τους ανέμους και συνταράζεται.
7Επειδή, ας μη νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο.
8Άνθρωπος δίγνωμος [είναι] ακατάστατος σε όλους τούς δρόμους του.