Τυφλός που είδα φως

Λουκάν 18:35-43


Λουκάν 18:35-43
35Και όταν πλησίαζαν στην Ιεριχώ, κάποιος τυφλός καθόταν κοντά στον δρόμο, ζητιανεύοντας.
36Και όταν άκουσε ότι περνάει το πλήθος, ρωτούσε τι είναι αυτό.
37Και του ανήγγειλαν ότι, περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος.
38Και φώναξε, λέγοντας: Ιησού, Υιέ τού Δαβίδ, ελέησέ με.
39Και εκείνοι που προπορεύονταν τον επέπλητταν για να σιωπήσει· αυτός, όμως, έκραζε πολύ περισσότερο: Υιέ τού Δαβίδ, ελέησέ με.
40Και ο Ιησούς, αφού στάθηκε, πρόσταξε να τον φέρουν σ' αυτόν· και όταν πλησίασε, τον ρώτησε,
41λέγοντας: Τι θέλεις να σου κάνω; Και εκείνος είπε: Κύριε, να ανακτήσω την όρασή μου.
42Και ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: Ανάκτησέ την· η πίστη σου σε έσωσε.
43Κι αμέσως ανέκτησε την όρασή του και τον ακολουθούσε, δοξάζοντας τον Θεό· και ολόκληρος ο λαός, όταν [το] είδε [αυτό], δοξολόγησε τον Θεό.