Η πτώση της Ιερουσαλήμ

Λουκάν 19:41-44


Λουκάν 19:41-44
41Και όταν πλησίασε, βλέποντας την πόλη, έκλαψε γι' αυτή,
42λέγοντας: Είθε να γνώριζες κι εσύ, τουλάχιστον κατά την ημέρα σου τούτη, αυτά [που αποβλέπουν] για την ειρήνη σου· αλλά, τώρα, κρύφτηκαν από τα μάτια σου·
43επειδή, θάρθουν ημέρες επάνω σου, και οι εχθροί σου θα κάνουν χαράκωμα γύρω από σένα, και θα σε περικυκλώσουν, και θα σε στενοχωρήσουν από παντού·
44και θα σε κατεδαφίσουν, και τα παιδιά σου μέσα σε σένα, και δεν θα αφήσουν μέσα σε σένα πέτρα επάνω σε πέτρα· επειδή, δεν γνώρισες την ημέρα τής επίσκεψής σου.