Τρεις κηδείες και ένας γάμος

Ρουθ

Το όραμα του Αβδιού

Αβδιού

Ο Αγγαίος και ο καινούργιος ναός

Αγγαίος

Ο Πολύκαρπος και ο Κύριός του

Διάφορες Γραφές