Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36

Αριθμοί Κεφ. 3

1 Κι αυτές [είναι] οι γενεές τού Ααρών και του Μωυσή, την ημέρα [που] ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή επάνω στο βουνό Σινά.

2 Κι αυτά [είναι] τα ονόματα των γιων τού Ααρών: Ο Ναδάβ, ο πρωτότοκος, και ο Αβιούδ, ο Ελεάζαρ, και ο Ιθάμαρ.

3 Αυτά είναι τα ονόματα των γιων τού Ααρών, των χρισμένων ιερέων, που καθιερώθηκαν για να ιερατεύουν.

4 Πέθανε, όμως, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ μπροστά στον Κύριο, ενώ πρόσφερναν ξένη φωτιά μπροστά στον Κύριο, στην έρημο Σινά, και δεν είχαν παιδιά· και ιεράτευσε ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ, μπροστά στον Ααρών τον πατέρα τους.

5 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:

6 Φέρε τη φυλή τού Λευί, και παράστησέ τους μπροστά στον Ααρών, τον ιερέα, για να υπηρετούν σ’ αυτόν.

7 Και θα φυλάττουν τις φυλάξεις του, και τις φυλάξεις ολόκληρης της συναγωγής, μπροστά στη σκηνή τού μαρτυρίου, εκτελώντας τις υπηρεσίες τής σκηνής.

8 Και θα φυλάττουν όλα τα σκεύη τής σκηνής τού μαρτυρίου, και τις φυλάξεις των γιων Ισραήλ, εκτελώντας τις υπηρεσίες τής σκηνής.

9 Και θα δώσεις τους Λευίτες στον Ααρών και στους γιους του· αυτοί είναι δοσμένοι ως δώρο σ’ αυτόν από τους γιους Ισραήλ.

10 Και τον Ααρών και τους γιους του θα τους τοποθετήσεις για να εκτελούν τα καθήκοντα της ιερατείας τους· και όποιος ξένος πλησιάσει θα θανατώνεται.

11 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:

12 Δες, εγώ πήρα τους Λευίτες από μέσα από τους γιους Ισραήλ, στη θέση κάθε πρωτότοκου, που διανοίγει μήτρα, από τους γιους Ισραήλ· και οι Λευίτες θα είναι δικοί μου·

13 Επειδή, κάθε πρωτότοκο [είναι] δικό μου· [για τον λόγο ότι], κατά την ημέρα που πάταξα κάθε πρωτότοκο στη γη τής Αιγύπτου, αγίασα για τον εαυτό μου κάθε πρωτότοκο στον Ισραήλ, από άνθρωπο μέχρι κτήνος· δικοί μου θα είναι. Εγώ [είμαι] ο Κύριος.

14 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή στην έρημο Σινά, λέγοντας:

15 Απαρίθμησε τους γιους τού Λευί, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους· κάθε αρσενικό, από ενός μήνα κι επάνω, θα τους απαριθμήσεις.

16 Και ο Μωυσής τούς απαρίθμησε, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου, όπως προστάχθηκε.

17 Κι αυτοί ήσαν οι γιοι τού Λευί, σύμφωνα με τα ονόματά τους: Ο Γηρσών, και ο Καάθ, και ο Μεραρί.

18 Κι αυτά ήσαν τα ονόματα των γιων τού Γηρσών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους· ο Λιβνί, και ο Σεμεϊ.

19 Και οι γιοι τού Καάθ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ο Αμράμ, και ο Ισαάρ, και ο Χεβρών, και ο Οζιήλ.

20 Και οι γιοι τού Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ο Μααλί και ο Μουσί. Αυτές είναι οι συγγένειες των Λευιτών, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους.

21 Από τον Γηρσών ήταν η συγγένεια του Λιβνί, και η συγγένεια του Σεμεϊ· αυτές είναι οι συγγένειες των Γηρσωνιτών.

22 Αυτοί που απαριθμήθηκαν απ’ αυτούς, σύμφωνα με τον αριθμό όλων των αρσενικών, από ενός μήνα κι επάνω, εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ’ αυτούς [ήσαν] 7.500.

23 Οι συγγένειες των Γηρσωνιτών θα στρατοπεδεύουν πίσω από τη σκηνή, δυτικά.

24 Και ο άρχοντας της πατρικής οικογένειας των Γηρσωνιτών [θα είναι] ο Ελιασάφ, ο γιος τού Λαήλ.

25 Και η φύλαξη των γιων τού Γηρσών στη σκηνή τού μαρτυρίου [θα είναι] η σκηνή, η σκεπή, το κάλυμμά της, και το καταπέτασμα της θύρας τής σκηνής τού μαρτυρίου,

26 και τα παραπετάσματα της αυλής, και το καταπέτασμα της θύρας της αυλής, που [είναι] για τη σκηνή, και για το θυσιαστήριο ολόγυρα, και τα σχοινιά της για όλες τις υπηρεσίες τους.

27 Και από τον Καάθ ήταν η συγγένεια των Αμραμιτών, και η συγγένεια των Ισααριτών, και η συγγένεια των Χεβρωνιτών, και η συγγένεια των Οζιηλιτών· αυτές είναι οι συγγένειες των Κααθιτών.

28 Όλα τα αρσενικά, από ενός μήνα κι επάνω, [ήσαν] σε αριθμό 8.600, που φύλαγαν τις φυλάξεις τού αγιαστηρίου.

29 Οι συγγένειες των γιων Καάθ θα στρατοπεδεύουν στα πλάγια της σκηνής, μεσημβρινά.

30 Και ο άρχοντας της πατρικής οικογένειας των συγγενειών των Κααθιτών [θα είναι] ο Ελισαφάν, ο γιος τού Οζιήλ.

31 Και η φύλαξή τους [θα είναι] η κιβωτός, και το τραπέζι, και η λυχνία, και τα θυσιαστήρια, και τα σκεύη τού αγιαστηρίου, με τα οποία υπηρετούν, και το καταπέτασμα, και όλα αυτά που υπάρχουν για την υπηρεσία τους.

32 Και ο Ελεάζαρ, ο γιος τού Ααρών, του ιερέα, [θα είναι] αρχηγός επάνω στους αρχηγούς των Λευιτών, [έχοντας] την επιστασία εκείνων που φυλάττουν τις φυλάξεις τού αγιαστηρίου.

33 Από τον Μεραρί [ήταν] η συγγένεια των Μααλιτών, και η συγγένεια των Μουσιτών· αυτές είναι οι συγγένειες του Μεραρί.

34 Κι αυτοί που απαριθμήθηκαν απ’ αυτούς, σύμφωνα με τον αριθμό όλων των αρσενικών από ενός μήνα κι επάνω, [ήσαν] 6.200.

35 Και ο άρχοντας της πατρικής οικογένειας των συγγενειών τού Μεραρί [ήταν] ο Σουριήλ, ο γιος τού Αβιχαίλ· [αυτοί] θα στρατοπεδεύουν στα πλάγια της σκηνής, προς βορράν.

36 Και [κάτω από] την επιστασία τής φύλαξης των γιων τού Μεραρί [θα είναι] οι σανίδες τής σκηνής, και οι μοχλοί της, και οι στύλοι της, και τα υποστηρίγματά της, και όλα τα σκεύη της, και όλα αυτά που υπάρχουν για την υπηρεσία της·

37 και οι στύλοι τής αυλής ολόγυρα, και τα υποστηρίγματά τους, και οι πάσσαλοί τους, και τα σχοινιά τους.

38 Κι εκείνοι που στρατοπεδεύουν κατά πρόσωπο της σκηνής, ανατολικά, αντικρυνά στη σκηνή τού μαρτυρίου, ανατολικά, [θα είναι] ο Μωυσής και ο Ααρών, και οι γιοι του, που φυλάττουν τις φυλάξεις τού αγιαστηρίου, στη θέση των φυλάξεων των γιων Ισραήλ· και όποιος ξένος πλησιάσει, θα θανατώνεται.

39 Όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους Λευίτες, που ο Μωυσής απαρίθμησε, και ο Ααρών, με προσταγή τού Κυρίου, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, όλα τα αρσενικά από ενός μήνα κι επάνω, [ήσαν] 22.000.

40 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Απαρίθμησε όλα τα αρσενικά πρωτότοκα των γιων Ισραήλ, από ενός μήνα κι επάνω, και πάρε τον αριθμό των ονομάτων τους.

41 Και θα πάρεις τους Λευίτες για μένα, εγώ [είμαι] ο Κύριος, στη θέση όλων των πρωτότοκων των γιων Ισραήλ· και τα κτήνη των Λευιτών, στη θέση όλων των πρωτότοκων των κτηνών των γιων Ισραήλ.

42 Και όπως ο Κύριος τον πρόσταξε, ο Μωυσής απαρίθμησε όλα τα πρωτότοκα των γιων Ισραήλ.

43 Και όλα τα αρσενικά πρωτότοκα, που απαριθμήθηκαν ονομαστικά, από ενός μήνα κι επάνω, στην απαρίθμησή τους, ήσαν 22.273.

44 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:

45 Πάρε τους Λευίτες, στη θέση όλων των πρωτοτόκων των γιων Ισραήλ, και τα κτήνη των Λευιτών στη θέση των κτηνών τους· και οι Λευίτες θα είναι δικοί μου. Εγώ [είμαι] ο Κύριος.

46 Και για την εξαγορά των 273 από τα πρωτότοκα των γιων Ισραήλ, που υπερβαίνουν τον αριθμό των Λευιτών,

47 θα πάρεις από πέντε σίκλους ανά κεφαλή, σύμφωνα με τον άγιο σίκλο θα [τους] πάρεις (ο σίκλος [είναι] 20 γερά)·

48 και θα δώσεις το ασήμι τής εξαγοράς τού αριθμού τους που περισσεύει, στον Ααρών και στους γιους του.

49 Και ο Μωυσής πήρε το ασήμι τής εξαγοράς εκείνων που υπερέβαιναν τον αριθμό αυτών που εξαγοράστηκαν [σε ανταλλαγή] των Λευιτών·

50 από τα πρωτότοκα των γιων Ισραήλ πήρε το ασήμι, 1.365 [σίκλους], σύμφωνα με τον άγιο σίκλο·

51 και ο Μωυσής έδωσε το ασήμι τής εξαγοράς [εκείνων που υπερέβαιναν], στον Ααρών και στους γιους του, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου, όπως ο Κύριος πρόσταξε τον Μωυσή.