Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36

Αριθμοί Κεφ. 17

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:

2 Μίλησε στους γιους Ισραήλ, και πάρε από κάθε έναν απ’ αυτούς μία ράβδο, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων [τους], από όλους τους άρχοντές τους, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους, 12 ράβδους· καθενός το όνομα γράψ’ το επάνω στη ράβδο του·

3 και το όνομα του Ααρών γράψ’ το επάνω στη ράβδο τού Λευί· επειδή, μία ράβδος [θα υπάρχει] για [κάθε έναν] αρχηγό τής οικογένειας των πατέρων τους·

4 και θα τις αποθέσεις στη σκηνή τού μαρτυρίου, μπροστά στο μαρτύριο, όπου θα βρίσκομαι μαζί σας·

5 και η ράβδος τού ανθρώπου, που θα εκλέξω, θα βλαστήσει· και θα κάνω να παύσουν από μπροστά μου οι γογγυσμοί των γιων Ισραήλ, που αυτοί γογγύζουν εναντίον σας.

6 Και ο Μωυσής μίλησε στους γιους Ισραήλ και του έδωσαν όλοι οι άρχοντές τους, από μία ράβδο κάθε ένας άρχοντας, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, 12 ράβδους· και η ράβδος τού Ααρών ήταν ανάμεσα στις ράβδους τους.

7 Και ο Μωυσής απέθεσε τις ράβδους μπροστά στον Κύριο, στη σκηνή τού μαρτυρίου.

8 Και την επόμενη ημέρα μπήκε ο Μωυσής στη σκηνή τού μαρτυρίου· και να, η ράβδος τού Ααρών, για την οικογένεια του Λευί, βλάστησε, και έβγαλε βλαστό, και παρήγαγε άνθη, και έδωσε αμύγδαλα.

9 Και ο Μωυσής έφερε έξω όλες τις ράβδους μπροστά από τον Κύριο, προς όλους τους γιους Ισραήλ· κι αυτοί είδαν, και πήραν κάθε ένας τη ράβδο του.

10 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή. Απόθεσε τη ράβδο τού Ααρών μπροστά στο μαρτύριο, για να φυλάγεται ως σημείο στους γιους τής αποστασίας· και θα σταματήσεις ολοκληρωτικά από μένα τους γογγυσμούς τους, για να μη πεθάνουν.

11 Και ο Μωυσής έκανε όπως τον πρόσταξε ο Κύριος· έτσι έκανε.

12 Και οι γιοι Ισραήλ είπαν στον Μωυσή, λέγοντας: Δες, εμείς πεθαίνουμε, αφανιζόμαστε, όλοι αφανιζόμαστε·

13 καθένας που πλησιάζει, εκείνος που πλησιάζει στη σκηνή τού Κυρίου, πεθαίνει· θα εκλείψουμε όλοι, πεθαίνοντας;