Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10

Εσθήρ Κεφ. 3

1 ΥΣΤΕΡΑ από τα πράγματα αυτά, ο βασιλιάς Ασσουήρης μεγάλυνε τον Αμάν, τον γιο τού Αμμεδαθά, του Αγαγίτη, και τον ύψωσε, και έβαλε τον θρόνο του πιο πάνω από όλους τους άρχοντες, που ήσαν γύρω απ’ αυτόν.

2 Και οι δούλοι τού βασιλιά, που ήσαν στη βασιλική πύλη, έσκυβαν και προσκυνούσαν τον Αμάν· επειδή, έτσι πρόσταξε ο βασιλιάς γι’ αυτόν. Ο Μαροδοχαίος, όμως, δεν έσκυβε, και δεν τον προσκυνούσε.

3 Και οι δούλοι τού βασιλιά, που ήσαν στη βασιλική πύλη, είπαν στον Μαροδοχαίο: Γιατί εσύ παραβαίνεις την προσταγή τού βασιλιά;

4 Και αφού κάθε ημέρα τού το έλεγαν, κι εκείνος δεν υπάκουε σ’ αυτούς, το ανήγγειλαν στον Αμάν, για να δουν αν τα λόγια τού Μαροδοχαίου ήσαν στερεά· επειδή, τους είχε φανερώσει ότι ήταν Ιουδαίος.

5 Και όταν ο Αμάν είδε ότι ο Μαροδοχαίος δεν έσκυβε, και δεν τον προσκυνούσε, ο Αμάν γέμισε από θυμό.

6 Και στοχάστηκε ταπεινό να βάλει χέρι μονάχα επάνω στον Μαροδοχαίο· επειδή, του είχαν φανερώσει τον λαό τού Μαροδοχαίου· γι’ αυτό, ο Αμάν ζητούσε να αφανίσει όλους τούς Ιουδαίους, που βρίσκονταν σε ολόκληρο το βασίλειο του Ασσουήρη, τον λαό τού Μαροδοχαίου.

7 Και τον πρώτο μήνα, αυτός είναι ο μήνας Νισάν, τον 12ο χρόνο τού βασιλιά Ασσουήρη, έρριξαν φουρ, δηλαδή κλήρο, μπροστά στον Αμάν, από ημέρα σε ημέρα, και από μήνα σε μήνα, μέχρι τον 12ο μήνα, αυτός είναι ο μήνας Αδάρ.

8 Και ο Αμάν είπε στον βασιλιά Ασσουήρη: Υπάρχει κάποιος λαός διεσπαρμένος και διαχωρισμένος ανάμεσα στους λαούς, σε όλες τις επαρχίες τού βασιλείου σου· και οι νόμοι τους είναι διαφορετικοί από τους νόμους όλων των λαών, και δεν τηρούν τούς νόμους τού βασιλιά· γι’ αυτό, δεν αρμόζει στον βασιλιά να τους υποφέρει·

9 αν είναι αρεστό στον βασιλιά, ας γραφτεί διάταγμα να εξολοθρευτούν· κι εγώ θα μετρήσω 10.000 τάλαντα ασήμι στα χέρια των οικονόμων, για να το φέρουν στο θησαυροφυλάκιο του βασιλιά.

10 Και ο βασιλιάς, βγάζοντας το δακτυλίδι του από το χέρι του, το έδωσε στον Αμάν, τον γιο τού Αμμεδαθά, του Αγαγίτη, τον εχθρό των Ιουδαίων.

11 Και ο βασιλιάς είπε στον Αμάν: Το ασήμι δίνεται σε σένα, και ο λαός, για να κάνεις σ’ αυτόν όπως σου αρέσει.

12 Και προσκλήθηκαν οι γραμματείς τού βασιλιά τη 13η ημέρα τού πρώτου μήνα, και γράφτηκε σύμφωνα με όλα όσα πρόσταξε ο Αμάν, στους σατράπες τού βασιλιά, και στους διοικητές, που ήσαν σε κάθε επαρχία, και στους άρχοντες κάθε λαού και κάθε επαρχίας, σύμφωνα με τη γραφή τους, και σε κάθε λαό σύμφωνα με τη γλώσσα τους· στο όνομα του βασιλιά Ασσουήρη γράφτηκε και σφραγίστηκε με το δακτυλίδι τού βασιλιά.

13 Και οι επιστολές στάλθηκαν διαμέσου ταχυδρόμων σε όλες τις επαρχίες τού βασιλιά, για να αφανίσουν, να φονεύσουν, και να εξολοθρεύσουν όλους τους Ιουδαίους, νέους και γέροντες, νήπια και γυναίκες, σε μία ημέρα, τη 13η ημέρα τού 12ου μήνα, αυτός είναι ο μήνας Αδάρ, και να αρπάξουν τα υπάρχοντά τους.

14 Το αντίγραφο της επιστολής, που ήταν για διάδοση του προστάγματος σε κάθε επαρχία, δημοσιεύθηκε προς όλους τούς λαούς για να είναι έτοιμοι εκείνη την ημέρα.

15 Οι ταχυδρόμοι βγήκαν, σπεύδοντας για την προσταγή τού βασιλιά, και η διαταγή εκδόθηκε στα Σούσα, τη βασιλική πόλη. Και ο βασιλιάς, και ο Αμάν κάθησαν να συμποσιάσουν· και η πόλη Σούσα ήταν σε αμηχανία.