Μάρτυρες του Ιεχωβά & Αγία Τριάδα

Διάφορες Γραφές

Παραδώστε τον στον Σατανά

Α΄ Κορινθίους 5:1-5

Α΄ Κορινθίους 5:1-5
1ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ γενικά ότι ανάμεσά σας υπάρχει πορνεία, και τέτοιου είδους πορνεία, που ούτε ανάμεσα στα έθνη δεν αναφέρεται, ώστε κάποιος να έχει τη γυναίκα τού πατέρα [του].
2Κι εσείς είστε φουσκωμένοι και δεν πενθήσατε μάλλον, για να εκδιωχθεί από ανάμεσά σας αυτός που έκανε τούτο το έργο;
3Επειδή, εγώ, ως απών με το σώμα, παρών όμως με το πνεύμα, έκρινα ήδη, σαν να είμαι παρών, αυτόν που με τέτοιον τρόπο [το] έπραξε αυτό,
4στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αφού συγκεντρωθείτε εσείς, και το δικό μου πνεύμα, μαζί με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
5να παραδώσετε τον [άνθρωπο] αυτού τού είδους στον σατανά για όλεθρο της σάρκας, ώστε το πνεύμα [του] να σωθεί κατά την ημέρα τού Κυρίου Ιησού.

Μιμηθείτε τον Παύλο

Α΄ Κορινθίους 4:14-21

Α΄ Κορινθίους 5:1-5
1ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ γενικά ότι ανάμεσά σας υπάρχει πορνεία, και τέτοιου είδους πορνεία, που ούτε ανάμεσα στα έθνη δεν αναφέρεται, ώστε κάποιος να έχει τη γυναίκα τού πατέρα [του].
2Κι εσείς είστε φουσκωμένοι και δεν πενθήσατε μάλλον, για να εκδιωχθεί από ανάμεσά σας αυτός που έκανε τούτο το έργο;
3Επειδή, εγώ, ως απών με το σώμα, παρών όμως με το πνεύμα, έκρινα ήδη, σαν να είμαι παρών, αυτόν που με τέτοιον τρόπο [το] έπραξε αυτό,
4στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αφού συγκεντρωθείτε εσείς, και το δικό μου πνεύμα, μαζί με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
5να παραδώσετε τον [άνθρωπο] αυτού τού είδους στον σατανά για όλεθρο της σάρκας, ώστε το πνεύμα [του] να σωθεί κατά την ημέρα τού Κυρίου Ιησού.
Α΄ Κορινθίους 4:14-21
14Αυτά δεν τα γράφω για να σας κάνω να ντραπείτε, αλλά σας νουθετώ, ως παιδιά μου αγαπητά.
15Επειδή, αν έχετε μύριους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες· δεδομένου ότι, εγώ σας γέννησα εν Χριστώ Ιησού διαμέσου τού ευαγγελίου.
16Σας παρακαλώ, λοιπόν, γίνεστε μιμητές μου.
17Γι' αυτό έστειλα σε σας τον Τιμόθεο, που είναι παιδί μου, αγαπητό και πιστό, εν Κυρίω, ο οποίος θα σας θυμίσει τους δρόμους μου, που [περπατώ] εν Χριστώ, όπως διδάσκω παντού, σε κάθε εκκλησία.
18Μερικοί, όμως, υπερηφανεύθηκαν, ωσάν εγώ να μη επρόκειτο νάρθω σε σας·
19όμως, θάρθω σε σας γρήγορα, αν ο Κύριος το θελήσει, και θα γνωρίσω όχι τον λόγο των φουσκωμένων, αλλά τη δύναμη.
20Επειδή, η βασιλεία τού Θεού δεν [είναι] με λόγο, αλλά με δύναμη.
21Τι θέλετε; Νάρθω σε σας με ράβδο ή με αγάπη και πνεύμα πραότητας;

Το κατά Δαβίδ ευαγγέλιον

Ψαλμός 22

Α΄ Κορινθίους 5:1-5
1ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ γενικά ότι ανάμεσά σας υπάρχει πορνεία, και τέτοιου είδους πορνεία, που ούτε ανάμεσα στα έθνη δεν αναφέρεται, ώστε κάποιος να έχει τη γυναίκα τού πατέρα [του].
2Κι εσείς είστε φουσκωμένοι και δεν πενθήσατε μάλλον, για να εκδιωχθεί από ανάμεσά σας αυτός που έκανε τούτο το έργο;
3Επειδή, εγώ, ως απών με το σώμα, παρών όμως με το πνεύμα, έκρινα ήδη, σαν να είμαι παρών, αυτόν που με τέτοιον τρόπο [το] έπραξε αυτό,
4στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αφού συγκεντρωθείτε εσείς, και το δικό μου πνεύμα, μαζί με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
5να παραδώσετε τον [άνθρωπο] αυτού τού είδους στον σατανά για όλεθρο της σάρκας, ώστε το πνεύμα [του] να σωθεί κατά την ημέρα τού Κυρίου Ιησού.
Α΄ Κορινθίους 4:14-21
14Αυτά δεν τα γράφω για να σας κάνω να ντραπείτε, αλλά σας νουθετώ, ως παιδιά μου αγαπητά.
15Επειδή, αν έχετε μύριους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες· δεδομένου ότι, εγώ σας γέννησα εν Χριστώ Ιησού διαμέσου τού ευαγγελίου.
16Σας παρακαλώ, λοιπόν, γίνεστε μιμητές μου.
17Γι' αυτό έστειλα σε σας τον Τιμόθεο, που είναι παιδί μου, αγαπητό και πιστό, εν Κυρίω, ο οποίος θα σας θυμίσει τους δρόμους μου, που [περπατώ] εν Χριστώ, όπως διδάσκω παντού, σε κάθε εκκλησία.
18Μερικοί, όμως, υπερηφανεύθηκαν, ωσάν εγώ να μη επρόκειτο νάρθω σε σας·
19όμως, θάρθω σε σας γρήγορα, αν ο Κύριος το θελήσει, και θα γνωρίσω όχι τον λόγο των φουσκωμένων, αλλά τη δύναμη.
20Επειδή, η βασιλεία τού Θεού δεν [είναι] με λόγο, αλλά με δύναμη.
21Τι θέλετε; Νάρθω σε σας με ράβδο ή με αγάπη και πνεύμα πραότητας;